Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Paleośrodowisko, osady, fauna i migracje ludzi w Europie Środkowej w czwartorzędzie

95 badaczy z 14 krajów na świecie wzięło udział w zdalnej konferencji “Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, palaeofauna and human migrations across Central Europe”, zorganizowanej przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sekcja Stratygrafii Czwartorzędu Europy (Section on European Quaternary Stratigraphy SEQS) jest częścią Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (International Union of Quaternary Research, INQUA) oraz Komisji Stratygrafii i Geochronologii (Commission on Stratigraphy and Geochronology SACCOM). Jest to interdyscyplinarna grupa zajmująca się badaniem stratygrafii czwartorzędu Europy, w szerokim aspekcie zmian środowiskowych, faunistycznych i archeologii. Cykliczne spotkania umożliwiają naukowcom dyskusję na temat stratygrafii, a także klasyfikacji czwartorzędu na kontynencie europejskim. Ostatnie spotkanie grupy SEQS-INQUA odbyło się w lipcu 2019 roku w Dublinie, podczas XX Kongresu INQUA. Sekcja łączy badaczy nie tylko z Europy, ale także Kanady, Ameryki Północnej, Rosji, Chin, Indii, Ameryki Południowej i Środkowej.

W tym roku pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego z Zakładu Paleozoologii Wydziału Nauk Biologicznych; Zakładu Geologii Strukturalnej, Zakładu Geomorfologii Wydziału o Ziemi i Kształtowania Środowiska oraz Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, zorganizowali konferencję grupy SEQS, dotyczącą badań czwartorzędu w środkowej Europie. Konferencja była dedykowana profesorowi Adamowi Nadachowskiemu w 70 rocznicę urodzin. Profesor Nadachowski do 2019 roku pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, a do 2016 roku był kierownikiem Zakładu Paleozologii. Jego praca przyczyniła się do rozwoju Zakładu, a współpraca z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, gdzie jednocześnie pracował, zaowocowały licznymi wspólnymi badaniami i publikacjami.

W trakcie otwarcia konferencji, w Bibliotece Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, głos zabrał profesor Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. –  Myślę, że wielu członków naszej społeczności ma pewne obawy związane z pandemią. Nie możemy latać samolotem, aby się spotkać ze sobą nawzajem. Niemniej jednak, inicjatywy takie, jak ta dowodzą, że przetrwamy, a nasze relacje są silniejsze niż jakakolwiek epidemia – mówił rektor Przemysław Wiszewski.

Naukowcy przedstawili 30 referatów oraz 98 posterów. Wystąpienia dotyczyły badań geomorfologii i tektoniki, obszarów krasowych, ale także fauny i flory kopalnej oraz archeologii w szerokim aspekcie środowiskowym.

Najlepsze wystąpienia zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym w czasopiśmie Quaternary International (lista A – 100 punktów).

Relację z otwarcia konferencji będzie można wkrótce zobaczyć na uniwersyteckim kanale YouTube oraz na stronie głównej Uczelni.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

28 wrz 2020

ostatnia modyfikacja: 29 wrz 2020