Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Pandemiczne Vademecum. Jak pracujemy?

Szanowni Państwo,

1 października rozpoczęliśmy nowy rok akademicki w czasie szczególnie trudnym – pandemii COVID-19. Aby łatwiej nam wszystkim było bezpiecznie spełniać dydaktyczne obowiązki dostosowując się do obostrzeń związanych z pandemią, przygotowaliśmy krótki poradnik oparty o zarządzenia rektora i decyzje prorektorów. Co nas obowiązuje, na co zwracać uwagę, jak rozwiązano dyskusyjne kwestie – z pewnością nie na wszystkie pytania będą tu odpowiedzi. Mamy jednak nadzieję, że uda się choć ramowo przedstawić sposób pracy i działania.

 

Bezpieczeństwo na co dzień

 1. By zadbać o bezpieczeństwo Państwa i studentów został powołany Zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego.
 2. Zalecenia obowiązujące w budynkach UWr są podobne do tych ogłaszanych przez GIS – tj. np. należy często myć ręce, dezynfekować je lub nosić jednorazowe rękawiczki. Uniwersytet zdecydował się na zakup aż 1000 dozowników z płynami dezynfekcyjnymi – powinno być ich wystarczająco w naszych budynkach – przy wejściu i na korytarzach.
 3. Zalecenie dla wykładowców mówi, by przed każdym wejściem do sali wykładowej zdezynfekować ręce.
 4. W czasie prowadzenia zajęć i poza nimi na korytarzach należy zachowywać dystans społeczny wyznaczony na 1,5 metra.
 5. Przed wejściem do budynków Uniwersytetu będzie przeprowadzany dobrowolny, automatyczny i anonimowy pomiar temperatury. Jeżeli wchodzący – niezależnie czy mówimy o studencie czy pracowniku UWr będzie miał powyżej 37,5 C poproszony zostanie o dokonanie ponownego pomiaru. Jeśli i on wskaże podwyższoną temperaturę, zaleca się rezygnację z wchodzenia do środka. Należy telefonicznie zgłosić nieobecność przełożonemu. Zalecany jest także kontakt z lekarzem.
 6. Jeżeli student lub pracownik załatwia sprawy w innym budynku niż ten, w którym pracuje powinien w czasie takie wizyty mieć zasłonięte usta i nos.
 7. Maseczkę będzie można kupić w maseczkomatach, które zostaną ustawione przy wejściach do budynków Uniwersytetu. Dodatkowo Dział ds. Komunikacji, a także Dział Zaopatrzenia przeprowadzają zakupy maseczek. Każdy pracownik może liczyć na bezpłatną maseczkę od pracodawcy.

 

Praca

 1. Jeżeli pracownik UWr nie jest jednocześnie nauczycielem akademickim, jego codzienne obowiązki nie ulegają zmianie. Według zaleceń odstęp między stanowiskami pracy w biurze nie powinien być mniejszy niż 1,5 metra. Jeśli ta przestrzeń jest mniejsza, zarządcy budynku powinni zadbać o ustawienie pomiędzy stanowiskami przegrody szklanej lub plastikowej. Jeżeli nie będzie to możliwe, pracę stacjonarną będzie można wykonywać naprzemiennie z pracą zdalną, o ile oczywiście charakter pracy oraz możliwości techniczne i lokalowe na to pozwalają.
 2. Jeżeli w trakcie pracy pracownik UWr jest narażony na kontakt z interesantami, powinien zostać od nich oddzielony przegrodą szklaną lub plastikową. Jeśli nie jest to możliwe, pracownik w czasie rozmowy z petentem musi mieć zasłonięte ust i nos.
 3. Jeżeli pracownik otrzyma pisemne polecenie pracy zdalnej, ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonywanych czynności.
 4. Przełożony może cofnąć polecenie pracy zdalnej.
 5. Zarówno praca stacjonarna jak i zdalna musi być wykonywana w godzinach pracy wynikających z Regulaminu Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego i umowy o pracę.
 6. Zalecono, by załatwiać sprawy pracownicze i przekazywać dokumenty za pomocą dokumentacji elektronicznej w domenie @uwr.edu.pl. Przy tej okazji przypominamy, by nie korzystać z prywatnych adresów pocztowych w celach służbowych i nie załatwiać prywatnych spraw wykorzystując służbowego maila.
 7. Formę obiegu dokumentów papierowych w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia ustalają dziekani, kierownicy jednostek pozawydziałowych i Dyrektor Generalny.
 8. Wszelkie pytania dotyczące e-learningu należy kierować na adres e-mail: cko@uwr.edu.pl.

 

Zdrowie i choroba

 1. Jeżeli pracownik UWr podejrzewa u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub kontakt z osobą zarażoną powinien niezwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego telefonicznie lub w przypadku braku kontaktu: e-mailowo. Należy również zgłosić ten fakt na adres e-mail: covid19@uwr.edu.pl lub zadzwonić na numer: 71 375 24 89 lub 71 375 29 22.
 2. Jeśli objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wystąpią u pracownika UWr w momencie przebywania w budynkach i na terenie uczelni, pracownik może zostać poproszony o przejście do pomieszczenia z osobną toaletą, tak, żeby uniemożliwić potencjalne zakażenie innych osób. Jeżeli stan zdrowia pogorszy się gwałtownie, zostanie wezwane pogotowie ratunkowe. W takiej sytuacji należy również skontaktować się z :
  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu
  Kleczkowska 20
  50-227 Wrocław
  e-mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl
  Infolinią KORONAWIRUS
  telefony czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 20.00
  693 900 908
  781 400 199
  887 811 060
 3. Przypominamy, że informacje o stanie zdrowia współpracowników to tak zwane dane wrażliwe – w tym wypadku obowiązują zasady poufności, regulowane odpowiednimi przepisami krajowymi i europejskimi.
 4. Przypominamy pracownikom UWr, że uczelnia w tym roku umożliwia darmowe szczepienia przeciwko grypie. Należy do 15 września zarejestrować się na szczepienie za pomocą Formularza rejestracyjnego

 

Wyjazdy służbowe i konferencje

 1. Jeżeli organizują Państwo konferencję, należy zgłosić się o wsparcie do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – pracownicy pomogą zorganizować wydarzenie oraz wyposażą w środki bezpieczeństwa epidemicznego.
 2. Nie ma przeciwwskazań w uczestnictwie w podróżach służbowych – krajowych i zagranicznych należy jednak uwzględniać sytuację epidemiczną w miejscu, do którego planowany jest wyjazd.
 3. Jeżeli pracownik UWr wraca z delegacji z kraju, w którym odnotowano wzrost zakażeń COVID-19, może za pośrednictwem przełożonego zwrócić się do Dyrektora Generalnego z prośbą o sfinansowanie przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.
 4. Prosimy na bieżąco śledzić informacje dotyczące sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. W sprawach nagłych należy bezwzględnie kontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub dyżurnym pracownikiem Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Numery telefonów do działów: 71 375 24 89, 71 375 29 22.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

8 wrz 2020

ostatnia modyfikacja: 4 paź 2020