Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Pracownicy / Wydarzenia

Pierwsze spotkanie wrocławskich muzeów uczelnianych

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowało pierwsze spotkanie wrocławskich muzeów uczelnianych, które odbyło się 13 marca 2019 roku w Sali Klubu w gmachu głównym UWr.

Spotkanie doszło do skutku z inicjatywy Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych (SMU), które zrzesza ponad 80 jednostek administrujących zbiorami muzealnymi na polskich uczelniach (http://muzeauczelniane.pl/). Muzeum UWr jest członkiem instytucjonalnym SMU od 2016 roku, a pracownicy Muzeum regularnie biorą udział w jego zebraniach i konferencjach naukowych (Nieborów, 2016; Kraków, 2017; Łódź, 2018). Efektem wspólnych działań jest m.in. publikacja bogato ilustrowanego katalogu pt. „Muzea uczelniane” (Warszawa 2017), który prezentuje poszczególne muzea, ich bogate zbiory i potencjał.

Pod patronatem SMU powstają obecnie w większych miastach mniejsze grupy robocze (np. Grupa Krakowska i Grupa Pomorska), które spotykają się częściej, aby omówić bieżące problemy muzealników uczelnianych w danym mieście lub regionie. Muzeum UWr zainspirowane tą aktywnością podjęło próbę utworzenia podobnej grupy we Wrocławiu. Celem organizacji spotkania była chęć integracji środowiskowej. W związku z tym zaproszenie zostało wysłane do wszystkich muzeów uczelnianych, a także do opiekunów dziedzictwa historycznego w szkołach wyższych we Wrocławiu.

W zebraniu wzięły udział 23 osoby reprezentujące jednostki opiekujące się muzealiami na następujących uczelniach:

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Muzeum ASP)

Akademia Wychowania Fizycznego (Centrum Historii Uczelni)

Politechnika Wrocławska (Muzeum PWr)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Muzeum Farmacji UM, Muzeum Medycyny Sądowej UM, w organizacji)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Muzeum UP)

Uniwersytet Wrocławski (Katedra Biologii Człowieka UWr, Katedra Paleozoologii UWr, Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre’a UWr, Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza UWr, Muzeum Przyrodnicze UWr, Muzeum UWr, Ogród Botaniczny UWr)

Przybyłych na spotkanie uczestników powitał dyrektor Muzeum UWr prof. dr hab. Jan Harasimowicz. Zebranie poprowadziła mgr Joanna Ślaga, sekretarz SMU i główny inwentaryzator w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przedstawiła strukturę i zasady działania Grupy Krakowskiej, a także podała przykład aktualnie omawianego w Krakowie projektu nowych statutów uczelni wyższych, który nurtuje również środowisko akademickie we Wrocławiu. Ten temat zachęcił do dyskusji wielu uczestników spotkania. Poruszono kwestie związane z zabezpieczeniem w statucie miejsca muzeum w strukturach szkoły wyższej i źródłami finansowania muzeów uczelnianych. Zebrani zgodzili się co do wspólnych celów wrocławskich muzeów uczelnianych: dążenie do integracji wartości historycznych i potrzebę budowania świadomości dziedzictwa akademickiego na uczelniach.

Na koniec mgr Ślaga zaprosiła uczestników spotkania niebędących członkami SMU do przyłączenia się do Stowarzyszenia i równocześnie zapowiedziała uruchomienie przez SMU forum elektroniczne wymiany informacji między muzealnikami uczelnianymi, a w przyszłości także utworzenie wspólnej bazy danych. Żegnając się podziękowała wszystkim za przybycie i zaproponowała utworzenie w ramach SMU Grupy Wrocławskiej pod przewodnictwem Muzeum UWr. Wielu uczestników wyraziło chęć kontynuowania spotkań Grupy, także na innych wrocławskich uczelniach. Zebranie zakończyło się oprowadzaniem po Muzeum UWr.

dr Urszula Bończuk-Dawidziuk

Dodane przez: Urszula Bończuk-Dawidziuk

22 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 4 Kwi 2019