Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Pierwszy Kongres Polonoznawstwa Czeskiego

I. Kongres Czechoznawstwa Polskiego, zorganizowany jesienią 2016 r. ze znacznym udziałem UWr, zainspirował do przygotowania I. Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego. Odbywa się on od września do listopada 2019 r. w Republice Czeskiej w postaci cyklu sesji obrazujących wielostronnie rozwój badań i relacji czesko-polskich. Więcej informacji o Kongresie można znaleźć na stronie kongresu. Sesja inauguracyjna odbyła się na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu 10 i 11 września. Do realizacji Kongresu włączyło się kilka czeskich uniwersytetów oraz placówek akademickich i badawczych. Ważnym partnerem jest m. in. polsko-czeska Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich, w poszczególnych zaś sesjach występują referenci z UWr. Nad organizacją Kongresu czuwa Komitet Organizacyjno-Programowy, którego polski sekretariat mieści się na UWr. W Komitecie są reprezentowane wszystkie instytucje, które uczestniczą w organizacji Kongresu. Pracami Komitetu kieruje prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. z Uniwersytetu Karola w Pradze . Ważne jest stałe wsparcie Ambasador RP w Pradze pani Barbary Ćwioro. Komitet pracował intensywnie przez 2 lata; jedno z ostatnich kluczowych posiedzeń odbyło się 9 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Hradec Králové, który należy do instytucji-organizatorów Kongresu.

Uniwersytet ten, a przede wszystkim jego Wydział Filozoficzny, 2 i 3 października organizuje najbliższą sesję Kongresu „Pogranicze czesko-polskie“. Współorganizatorem sesji jest Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (PCzTN) z siedzibą we Wrocławiu, zaangażowane również w przygotowanie całego Kongresu. Spotkanie konferencyjne rozpocznie się już 1 października po południu projekcją dwóch polskich filmów: „80 milionów” i „Ekscentrycy”. Zaprezentuje je uczestnikom konferencji i zainteresowanej publiczności hradeckiej Instytut Polski, działający w Pradze przy Ambasadzie RP.

Gestorem naukowym sesji jest historyk prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. i dr Ryszard Gładkiewicz z UWr. Na realizację sesji UHK i PCzTN uzyskały grant od Euroregionu Glacensis.

Zainteresowani sesją znajdą dokładniejsze informacje na stronie internetowej.


Ondřej Felcman, Jadwiga Dunaj

loga

Wspierane: projekt Euroregionu Glacensis Refleksja nt. współpracy na pograniczu czesko-polskim (numer rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001783)

Dodane przez: Agata Kreska

23 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 24 Wrz 2019