Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Plan Wspólnych Działań Badawczych Sojuszu Arqus

14 marca 2022 roku Prorektorzy oraz pozostali decydenci odpowiedzialni za tworzenie polityk badawczych na uniwersytetach stowarzyszonych w Arqus spotkali się, aby nadać ostateczny kształt propozycji Planu Wspólnych Działań Badawczych Sojuszu Arqus. W przedmiotowym dokumencie szczegółowo określono strategię badań, które będą prowadzone wspólnie przez uniwersytety partnerskie i wprowadzanych wspólnych innowacji. Plan zostanie zatwierdzony przez Radę Rektorów- najwyższy organ zarządzający sojuszu, na dorocznej konferencji Arqusa w Padwie w kwietniu 2022 roku.

W ramach projektu Arqus Research and Innovation uczelnie partnerskie zebrały w strategicznym dokumencie wszystkie zagadnienia związane ze współpracą w zakresie badań i innowacji, takie jak dzielenie się najwyższej klasy infrastrukturą, wspólne wspieranie młodych naukowców i zwiększanie liczby wspólnych projektów badawczych, w takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja, zmiany klimatyczne i dziedzictwo europejskie.

Plan Wspólnych Działań Badawczych ma na celu uzupełnienie indywidualnych planów działań badawczych uniwersytetów stowarzyszonych w Arqus, poprzez stworzenie instytucjonalnych warunków ramowych umożliwiających naukowcom wzmocnienie nieformalnej współpracy i inicjatyw projektowych z ich odpowiednikami w ramach sojuszu Arqus oraz globalnie: fundusze zalążkowe, finansowanie mobilności, warsztaty networkingowe, decyzje strategiczne, polityka wsparcia itp. Innym istotnym aspektem jest międzyinstytucjonalne uczenie się od siebie nawzajem (bench-learning), czyli proces, dzięki któremu uczelnie w ramach projektu Arqus chcą uczyć się od siebie nawzajem najlepszych praktyk.

Motywem przewodnim Planu jest dążenie do doskonałości transformacyjnej. Wynika to z faktu, iż uniwersytety są z jednej strony aktorami przemian społecznych poprzez badania mające wpływ na społeczeństwo i na społeczne procesy decyzyjne. Z drugiej zaś strony – uczestnikami przemian wewnętrznych, których celem jest dostosowanie uczelni do zmian zachodzących w społeczeństwie i w świecie badawczym, takich jak reforma systemu oceny kariery naukowej czy niepowstrzymany rozwój Otwartej Nauki.

Zielone światło dla pierwszej wersji Planu Wspólnych Działań Badawczych zostanie przyznane przez Radę Rektorów na dorocznej konferencji Arqus w Padwie w dniach 4-7 kwietnia 2022 roku. Plan będzie realizowany do maja 2023 r., kiedy to zostanie poddany ewaluacji i zatwierdzona zostanie jego zaktualizowana wersja.

Źródło: https://www.arqus-alliance.eu/news/joint-research-action-plan-arqus-alliance

Dodane przez: Ewelina Kośmider

18 mar 2022

ostatnia modyfikacja: 28 cze 2022