Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Nauka / Wydarzenia

Po konferencji Nordic Summer University

W dniach 24-26.02.2017 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się zimowe sympozjum The Nordic Summer University.

The Nordic Summer University (NSU) jest działającą od ponad 65 lat niezależną instytucją naukową, której działalność finansowana jest ze środków Nordyckiej Rady Ministrów (Nordic Council of Ministers). W jej ramach organizowane są spotkania naukowe z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w których udział biorą naukowcy z całego świata, w tym także doktoranci. Na strukturę organizacji składa się 8 stałych tematycznych study circles, do których należą:

 • Transformations in welfare in the Nordic countries
 • Appearances of the political
 • Crisis and Crisis Scenarios: Normativity, Possibilities and Dilemma
 • Psychoanalysis in Our Time
 • International relations and human rights
 • Appropriating science and technology for societal change
 • Practicing Communities: Transformative societal strategies of artistic research
 • Comparative Futurologies

oraz dodatkowe study circle X – Feminist philosophy: Ethics.

Głównym celem inicjatywy jest stworzenie interdyscyplinarnego forum, w ramach którego uczestnicy nawiązują współpracę, co w efekcie przyczyniać się ma do rozwoju nowych przedsięwzięć naukowych. Członkowie każdego z wymienionych study circle spotykają się corocznie w ramach tzw. winter session oraz wspólnie w ramach summer session. Tegoroczna zimowa edycja spotkań po raz pierwszy odbyła się w Polsce, a jej współorganizatorem, dzięki staraniom doktorantek Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych, które nawiązały bezpośredni kontakt z Zarządem NSU podczas dwóch poprzednich edycji (w Talinie oraz w Orivesi), została Pracownia Badań Praw Orientalnych (UWr, WPAiE).

Na WPAiE gościliśmy cztery z ośmiu study circles:

 • Study Circle 1: Understanding Migration in Nordic and Baltic Countries; temat przewodni sesji: Justice Across Borders: Ethics and Human Movement (koordynatorzy: Stéphanie Barillé i Bremen Donovan; z ramienia PBPO – mgr Agnieszka Kuriata)
 • Study Circle 2: Appearances of the Political; temat przewodni sesji: Aesthetics, Politics And Material Culture (koordynatorzy: Carsten Friberg i Max Ryynänen, z ramienia PBPO – mgr Katarzyna Sadowa)
 • Study Circle 5: International Relations and Human Rights; temat przewodni: The Citizens Of Humanity: Membership And Human Rights Of Diasporas (koordynatorzy: Mogens Chrom Jacobsen i Oleg Bresky, z ramienia PBPO – mgr Aleksandra Spychalska)
 • Study Circle 8: Comparative Futurologies; temat przewodni: Beyond The Utopia/Dystopia Dichotomy (koordynatorzy: Anssi Hynynen i Lars Ylander, z ramienia PBPO – mgr Barbara Jelonek).

Do Wrocławia przybyło prawie 60 naukowców z takich krajów jak m.in. Francja, Dania, Islandia, Finlandia, Słowenia, Włochy, Norwegia, Szwecja czy Japonia. Obrady otworzyli prof. dr hab. Rafał Wojciechowski (prorektor ds. studenckich UWr), prof. dr hab. Dariusz Adamski (prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr), prof. dr hab. Mirosław Sadowski (kierownik Pracowni Badań Praw Orientalnych) oraz Carsten Friberg (Nordic Summer University).

W ciągu trzech intensywnych dni konferencyjnych odbyło się ponad pięćdziesiąt pięć prelekcji, którym towarzyszyły burzliwe i inspirujące dyskusje. Tematyka wystąpień oscylowała wokół zagadnień związanych z niezwykle aktualnym problemem migracji i asymilacji ludności napływowej, praw człowieka, praw mniejszości, polityki i zmian które dokonują się na kontynencie europejskim czy roli kultury we współczesnym świecie.

Referaty podczas sympozjum prezentowali naukowcy z imponującym doświadczeniem i dorobkiem naukowym (przeważająca cześć posiada tytuły profesorskie), podróżujący i prowadzący badania w różnych zakątkach świata. Wśród prelegentów reprezentujących Uniwersytet Wrocławski znalazła się prof. Magdalena Tabernacka (wstąpienie pt. Polish context of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence), mgr Katarzyna Sadowa (The issue of honour violence within the Muslim minorities in Europe), mgr Aleksandra Spychalska (Raphael Lemkin’s remarks on the problem of minorities and genocide), mgr Agnieszka Kuriata (Casus burkini) i mgr Barbara Jelonek (Rights of sexual minorities in Japan).

Nie zabrakło także wydarzeń o mniej oficjalnym charakterze, takich jak bankiety, otwarte sesje dyskusyjne czy wspólne wycieczki – zwiedzanie budynku uniwersyteckiego, Wieży Matematycznej i Ostrowa Tumskiego. Goście – przedstawiciele the Nordic Summer University – przygotowali także niespodziankę dla organizatorów w postaci książek i publikacji, które zasilą zbiory Biblioteki WPAiE UWr.

Konferencja Nordic Summer University była z pewnością jednym z najciekawszych wydarzeń, które w tym roku akademickim odbyły się na Uniwersytecie Wrocławskim. Fakt, iż udało się zgromadzić tylu wspaniałych naukowców, z tak wielu różnych krajów, z tak bogatym dorobkiem i interesującymi, interdyscyplinarnymi badaniami jest niewątpliwie dużym sukcesem organizatorów. Pozostaje mieć nadzieję, że to dopiero pierwsze z wielu wspólnych przedsięwzięć UWr i NSU.

Autorkami sprawozdania są członkinie komitetu organizacyjnego z PBPO: Aleksandra Spychalska, Katarzyna Sadowa, Agnieszka Kuriata i Barbara Jelonek.

Dodane przez: Aleksandra Spychalska

10 Mar 2017

ostatnia modyfikacja: 15 Mar 2017