Strona używa plików cookies więcej

„Wiedza Nauka Społeczeństwo – Uniwersyteckie debaty z Wrocławia” podcast naukowy tworzony przez społeczność akademicką Wydziału Nauk Społecznych. W kolejnych odcinkach będą komentowane i analizowane najważniejsze wydarzenia i problemy współczesnego świata. Naukowcy i eksperci WNS będą się starali przystępnie tłumaczyć złożoność zjawisk społecznych, politycznych i kulturalnych. Wybrane odcinki będą też nagrywane w języku angielskim.

Podcast jest dostępny na kilku platformach: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast czy Sounder. Link do podcastów.

Odcinki:

  1. Pierwsza audycja poświęcona była wyborom w Stanach Zjednoczonych, złożoności systemu wyborczego i konsekwencji wyborów w 2020 roku dla Polski, Europy i świata ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Bliskiego Wschodu. Zaproszeni goście: prof. Anna Pacześniak politolożka i europeistka z Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego; dr Karol Chwedczuk-Szulc z Instytutu Politologii i prof. Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych
  2. W drugim odcinku skoncentrowaliśmy się na społecznym wymiarze pandemii. Spojrzeliśmy na zagadnienie z perspektywy zmienionego porządku dnia, zmian zachowań społecznych, stylu życia i relacji międzyludzkich. Podjęliśmy się też próby odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie pandemia wpływa na prowadzenie międzynarodowych badań akademickich. Zaproszeni goście: dr Karolina Borońska-Hryniewiecka, Instytut Politologii, dr Urszula Lisowska, Instytut Filozofii i dr Łukasz Moll, Instytut Socjologii.

Polecamy!