Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Polacy i Czesi pomogą zdobyć pracę absolwentom

Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu wspólnie realizują projekt zwiększający kompetencje językowe absolwentów szkół średnich i wyższych na pograniczu polsko-czeskim. Jego celem jest zmniejszenie bezrobocia w tym rejonie.

Głównym założeniem flagowego projektu z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest rozszerzenie kompetencji językowych przyszłych absolwentów, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Na tę chwilę bezrobocie stanowi poważny problem pogranicza. Najbardziej są nimi zagrożeni ludzie młodzi, z grupy wiekowej 15-24. Tymczasem kontakty handlowe między Polską a Czechami są w ostatnich latach bardzo intensywne, co przekłada się na duże zapotrzebowanie na pracowników. Warunkiem zatrudnienia jest jednak często znajomość języka danego kraju.

– Beneficjentami naszych działań będą osoby uczące się języka polskiego w Czechach oraz języka czeskiego w Polsce, chcące szukać pracy w kraju sąsiada – mówi doc. Ivana Dobrotová, kierownik Sekcji Filologii Polskiej w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, koordynatorka międzynarodowego projektu, która niedawno odwiedziła Wrocław i spotkała się m.in. z rektorem Adamem Jezierskim.

– Pracodawcy preferują, żeby ich potencjalny pracownik wykazał się choćby podstawową znajomością języka czeskiego lub polskiego, w zależności od kraju, bo komunikacja za pośrednictwem języka angielskiego często się nie sprawdza. Nasza rola polega na tym, by pomóc absolwentom w dostosowaniu się do praktycznych wymagań rynku i w skutecznym poszukiwaniu pracy za granicą – mówi Ivana Dobrotová.

Uniwersytet w Ołomuńcu ma duże doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. To już jego czwarty projekt transgraniczny z kolei.

– Ten jest największy – mówi Ivana Dobrotová. – Przygotowania rozpoczęły się już trzy lata temu, pierwsze działania kluczowe ruszyły w ubiegłym roku.

Najpierw trzeba było jednak znaleźć partnera po stronie polskiej.

– Nie było to wcale łatwe. Projekty są konstruowane w ten sposób, że uczestniczące w nich jednostki akademickie muszą liczyć się ze współudziałem finansowym, a nie każda z nich dysponuje odpowiednimi środkami – mówi Ivana Dobrotová. – Wybraliśmy Uniwersytet Wrocławski.

Głównym elementem projektu „Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy” są kursy, trwające semestr lub dwa. W Ołomuńcu pierwsze z nich już się rozpoczęły. Główna fala zajęć ma jednak ruszyć wraz z nowym rokiem akademickim, także po stronie polskiej. Osoby, które kurs ukończą, otrzymają certyfikat potwierdzający znajomość języka. Będą również mogły podejść do egzaminu, weryfikującego poziom (A2 lub B1).

Ale kursy to nie wszystko. W ramach programu zostaną także opracowane podręczniki do nauki języka polskiego dla Czechów oraz języka czeskiego dla Polaków.

– Doszliśmy do wniosku, że choć istnieje bardzo dużo podręczników, to nie są one dostosowane do potrzeb Słowian, którzy stosunkowo łatwo przyswajają pokrewne języki. Trudność stanowią dla nich z kolei niuanse związane ze słownictwem czy gramatyką – mówi Ivana Dobrotová. – Chcemy, żeby nasze wydawnictwa koncentrowały się właśnie na tych problematycznych zjawiskach, takich jak walencja czy rekcja, a nie na tym, co dla Czecha czy Polaka jest oczywiste. To będą konkretnie podręczniki przeznaczone dla konkretnej grupy użytkowników.

Finał projektu „Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy” zaplanowano na pierwszą połowę 2021 roku.

Wkrótce ruszy strona internetowej, na której będzie można uzyskać wszelkie dodatkowe informacje. Obecnie wszyscy zainteresowani projektem mogą kontaktować się z kierownikiem jego polskiej części, dr Ryszardem Gładkiewiczem (adres mailowy: rg@uni.wroc.pl, tel. kom.: 695 919 768).

Logotypy: Univerzita Palackeho v Olomuci, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Pedagogicznr, Przekraczamy Granice, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dodane przez: Michał Raińczuk

7 Cze 2018

ostatnia modyfikacja: 28 Cze 2018