Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

POLONEZ BIS – nabór wniosków od 15 września

Wybitni naukowcy z zagranicy mogą zrealizować badania w Polsce dzięki programowi POLONEZ BIS. Polonez Bis jest skierowany do naukowców zainteresowanych rozwojem w środowisku najlepszych instytucji naukowych w Polsce.

Wnioski w tym programie mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali, i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami.

Projekt badawczy można realizować w dowolnie wybranej instytucji z siedzibą na terenie Polski, z wyjątkiem instytucji, która nadała Stażyście stopień doktora lub która zatrudniała go w okresie 3 lat bezpośrednio przed dniem ogłoszenia konkursu. Profil instytucji powinien odpowiadać charakterowi projektu badawczego.

Wybrani laureaci na czas realizacji projektu przeprowadzą się na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić swoje badania w wybranej instytucji.

Program oferuje bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz kompleksowy program szkoleniowy, który podniesie nie tylko umiejętności naukowe, ale także kompetencje miękkie.

Instytucja przyjmująca zapewni Stażystom opiekę naukową mentora w wybranej dziedzinie badań i wsparcie asystenta administracyjnego, który pomoże w zarządzaniu projektem. Instytucja przyjmująca otrzyma 20% ryczałt na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem.

POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Pierwszy nabór wniosków przez system OSF rozpocznie się 15 września i potrwa do 15 grudnia 2021 r. Pytania prosimy kierować do Biura Obsługi Projektów.

Dodane przez: Agata Mitek

13 wrz. 2021

ostatnia modyfikacja: 13 wrz. 2021