Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Polsko-niemiecka konferencja „Akt dobrosąsiedzki”

Polsko-niemiecka konferencja
„Akt dobrosąsiedzki. 30 lat Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”
Wrocław-Warszawa, 17.06.2021

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu i Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie organizuje międzynarodową konferencję pt. „Akt dobrosąsiedzki. 30 lat Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, która odbędzie się 17 czerwca 2021 roku (czwartek), początek obrad o godzinie 11.45. Konferencja odbędzie się online (zoom) i będzie transmitowana na Facebooku.

Traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (tzw. „Duży” Traktat), którego 30. rocznicę obchodzimy w tym roku, jest jednym z kamieni węgielnych, budujących pozycję Polski w Europie po upadku systemu komunistycznego. Dzięki stworzonym przez niego uregulowaniom, sąsiedztwo polsko-niemieckie wypełnione zostało treścią intensywnych relacji politycznych i gospodarczych oraz siecią powiązań społecznych. W połowie pierwszej dekady XXI w. sąsiedztwo zostało dodatkowo wsparte dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dobre relacje polsko-niemieckie stało się w wysokim stopniu „odporne” na zawirowania polityczne oraz na próby wykorzystania starych resentymentów dla doraźnych celów politycznych. Świadczy to o rzeczywistym dorobku ostatnich trzydziestu lat, jak i o znaczeniu „dużego” Traktatu.

Celem konferencji, w której – obok świadków wydarzeń, głównych negocjatorów Traktatu – wezmą udział specjaliści: historycy, politolodzy, prawnicy i literaturo- znawcy jest przypomnienie genezy Traktatu, zwrócenie uwagi na jego implementację oraz zastanowienie się nad jego aktualnym znaczeniem. Konferencja jest trzecim z cyklu spotkań naukowych poświęconych najważniejszym polsko-niemieckim umowom, do których zawarcia doszło w drugiej połowie XX w.

PROGRAM

11:45 – 11:50 Powitanie w imieniu organizatorów

·        Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Uniwersytet Wrocławski

 11:50 – 12:00 Powitanie 

·        Prof. Przemysław Wiszewski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

·        Hans Jörg Neumann, Konsul Generalny RFN we Wrocławiu

 12:00 – 12:15 Wprowadzenie 

·        Prof. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

·        Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Uniwersytet Wrocławski

12:15 – 12:55 Rozmowa głównych negocjatorów Traktatu

·        Ambasador dr Wilhelm Höynck

·        Prof. Jerzy Sułek

13:00 – 13:30 1. panel 

Traktat a nowa „architektura polityczna” Europy

·        Prof. Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski (wprowadzenie i moderacja)

·        Ambasador Jan Truszczyński

·        Prof. Wojciech Sz. Staszewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

13:35 – 14:10 2. panel 

Traktat a polsko-niemiecka „wspólnota interesów”

·        Prof. Klaus Ziemer, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (wprowadzenie i moderacja)

·        Prof. Witold M. Góralski, Uniwersytet Warszawski

·        Dr Bogdan Wrzochalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

·        Prof. Marek Zybura, Uniwersytet Wrocławski

 14:15 – 14:55 3. panel (dyskusja) 

Porozumienie i pojednanie: znaczenie Traktatu dzisiaj

·        Basil Kerski, Europejskie Centrum Solidarności (wprowadzenie)

·        Prof. Gesine Schwan, Humboldt-Viadrina School of Governance

·        Prof. Piotr Skubiszewski, Uniwersytet Warszawski

·        Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Uniwersytet Wrocławski (moderacja)

15:00 – 15:15 Podsumowanie

·        David Gregosz, dyrektor Fundacji Konrada Adeauera w Polsce

15:15 – 15:30 Zamknięcie konferencji

·        Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Uniwersytet Wrocławski

Link do spotkania na Zoomie:

https://zoom.us/j/96570502125?pwd=Q3Y2UXIwNmRTb3g4eWFGV3hOZmd4Zz09

Meeting ID: 965 7050 2125

Passcode: 767105

 Organizatorzy zapewniają polsko-niemieckie tłumaczenie symultaniczne.

Bundeskanzler Kohl in Polen 1989
Kanclerz Niemiec Helmut Kohl (p) i premier Polski Tadeusz Mazowiecki (l) 12.11.1989 r. obok figury św. Jadwigi w Krzyżowej (Kreisau). 
Kohl był pierwszym chrześcijańsko-demokratycznym kanclerzem, który odwiedził Polskę w dniach od 8. do 14. listopada 1989 r.
Numer zdjęcia 93453902   |   Data 12.11.1989 r.   |   Copyright © Martin Athenstädt

 Konferencji towarzyszy publikacja wydana po polsku i niemiecku:

·        Akt dobrosąsiedzki. 30 lat Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pod red. Jana Barcza i Krzysztofa Ruchniewicza, Wrocław-Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021

Dostępne są również publikacje zwieńczające poprzednie konferencje:

·        Akt historyczny. 30 lat Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej, pod red. Jana Barcza i Krzysztofa Ruchniewicza, Wrocław-Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021.

·        Akt normalizacyjny. 50 lat Układu o podstawach normalizacji stosunków PRL-RFN z 7 grudnia 1970 roku, pod red. Jana Barcza i Krzysztofa Ruchniewicza, Wrocław-Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021.

Link do wydarzenia na stronie CSNE (kliknij) oraz na Facebooku (kliknij).

Dodane przez: Aleksandra Draus

15 cze 2021

ostatnia modyfikacja: 17 cze 2021