Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr

U podstaw działań Uniwersyteckiego komitetu ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla Uniwersytetu Wrocławskiego leży myśl, że jeśli chcemy poznać i jednocześnie współtworzyć historię Wrocławia i naszej Alma Mater, musimy pamiętać o tych, którzy naszą uczelnię odbudowali po wojennych zniszczeniach, zorganizowali, stworzyli jej naukowy dorobek i wykształcili kilka pokoleń polskiej inteligencji. Korzystając z ich dorobku, musimy pielęgnować pamięć o nich, czego wyrazem jest troska o ich groby.

Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla Uniwersytetu Wrocławskiego został założony 14 września 2015 r. Jest to druga – po Uniwersytecie Jagiellońskim – tego typu inicjatywa w polskim środowisku akademickim. Komitet ma charakter społeczny, a jego członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za dobrowolnie wykonywaną pracę.

Przez „osoby zasłużone dla Uniwersytetu Wrocławskiego” rozumie się osoby zasłużone dla nauki, kultury oraz rozwoju i dobrego imienia uczelni.

Komitet co roku organizuje akcję Akademicki Znicz Pamięci i publikuje przewodniki  Uniwersyteckie Zaduszki. Prowadzi też zbiórki na rzecz ratowania grobów zagrożonych likwidacją i prace konserwacyjne. Ze względu na fakt, że liczne grono uczonych i innych pracowników uczelni spoczywa na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu, komitet zaangażował się w działania zmierzające do rewaloryzacji tej nekropolii.

KONTAKT

Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr

Koordynator Urszula Rozpara
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
tel. 71 375 28 91

e-mail: urszula.rozpara@uwr.edu.pl

dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii) – przewodniczący

RACHUNEK DO WPŁAT

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
(Uwaga! Nowy adres Fundacji; nr konta bez zmian)
ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław
69 1050 1575 1000 0024 1444 0053
z dopiskiem „darowizna na cele statutowe – opieka nad grobami”

 
L
Lista zmarłych
 
A
Akademicki Znicz Pamięci
 
Z
Zbiórki