Strona używa plików cookies więcej

Cmentarz Psie Pole (ul. Kiełczowska)

 • prof. Tadeusz Głowiak (1935–2003) – chemik specjalizujący się w krystalochemii i rentgenografii strukturalnej, uważany za wybitnego nauczyciela pokoleń krystalografów i chemików zajmujących się chemią koordynacyjną [p. 36R, gr. 42, rz. 3];
 • prof. Władysław Kąkołowicz (1923–2007) – chemik, prodziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, specjalista chemii koordynacyjnej [p. 2, gr. 46, rz. B];
 • prof. Eugeniusz Konik (1914–2002) – historyk, zasłużony badacz dziejów historii starożytnej, dyrektor Instytutu Historycznego i dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego [KD (kolumbarium w murze na lewo od wejścia), blok 4, gr. 22];
 • prof. Arkadiusz Kozubek (1947–2016) – biochemik, twórca polskiej szkoły liposomowej, wieloletni dyrektor Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej, jeden z pomysłodawców utworzenia na UWr Wydziału Biotechnologii [p. 21, rz. 8, gr. 88];
 • prof. Hanna Marcinkowska (1926–2012) – matematyk, specjalistka w zakresie równań różniczkowych cząstkowych [p. 25, gr. 77, rz. 6];
 • prof. Mieczysław Pater (1927–2017) – historyk, znawca problematyki dziejów Śląska, Kościoła i Uniwersytetu Wrocławskiego, prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (1981–1985), zastępca dyrektora (1984–1986) i dyrektor Instytutu Historycznego (1986–1987, 1993–1996) [p. 6, rz. 6 (po lewej)];
 • prof. Bogusław Pfeiffer (1960–2010) – filolog polski, literaturoznawca, specjalista z zakresu baroku i oświecenia, badacz ikonografii staropolskiej [p. K9 (kolumbarium na polu 10, blok 9), rz. 16];
 • prof. Franciszek Sielicki (1923–2001) – slawista, specjalista filologii wschodniosłowiańskiej, wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej i dziekan Wydziału Filologicznego [p. 31, gr. 99, rz. 9];
 • prof. Andrzej Jerzy Szmajke (1953–2016) – psycholog, specjalista z zakresu psychologii społecznej, zachowań politycznych i sportu, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii UWr, w ostatnich latach dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego [p. K5 (kolumbarium na polu 10, blok 5), rz. 14, gr. 10];
 • prof. Józef Zarzeczny (1946–2012) – historyk, politolog, współtwórca i wieloletni kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej w Instytucie Potologii [p. 24, rz. 8];
 • prof. Tadeusz Żabski (1936–2017) – polonista, badacz literatury pozytywizmu i kultury popularnej, znawca dziejów wrocławskiej slawistyki, były wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej UWr, prezes Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej [p. 73, rz. 4].