Strona używa plików cookies więcej

Cmentarz św. Rodziny (ul. Smętna)


REKTORZY:

 • prof. Edward Marczewski (1907–1976) – matematyk, pionier Uniwersytetu, współzałożyciel i długoletni redaktor naczelny czasopisma matematycznego „Colloquium Mathematicum”, rektor UWr w latach 1953–1957 [p. 3, rz. 20, g. 3];
 • prof. Kazimierz Urbanik (1930–2005) – matematyk, założyciel i redaktor naczelny „Probability and Mathematical Statistics”, rektor UWr w latach 1975–1981 [p. 7, rz. 28, g. 6];
 • prof. Józef Łukaszewicz (1927–2013) – matematyk, specjalista od probabilistycznych zastosowań matematyki i współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, rektor UWr w latach 1981–1982 [p. 3, rz. 16, g. 15].

FILOLODZY:

 • prof. Ludwika Rychlewska (1917–2010) – filolog klasyczny, prodziekan Wydziału Filologicznego, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej, wieloletni kierownik Zakładu Filologii Łacińskiej [p. 13, rz. 18, gr. 19];
 • doc. Roman Sobol (1926–1982) – historyk literatury, dziekan Wydziału Filologicznego [p. 12, rz. 75, g. 7];
 • prof. Jerzy Woronczak (1923–2003) – językoznawca, współautor pierwszego słownika frekwencyjnego j. polskiego, badacz tekstu Bogurodzicy [p. 16B, rz. 1G, g. 40];
 • doc. Mieczysław Urbanowicz (1920–1970) – germanista, autor publikacji poświęconych m.in. literaturze austriackiej, niemieckiej i szwajcarskiej [p. 3, rz. 1, g. 1].

PRAWNICY I EKONOMIŚCI:

 • doc. dr Tomasz Afeltowicz (1925–2010) – ekonomista, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych [*];
 • prof. Tadeusz Bigo (1894–1975) – prawnik, twórca klasycznej definicji samorządu terytorialnego, prodziekan [p. 8, rz. 2, g. 16];
 • prof. Stanisław Hubert (1905–1983) – prawnik, dziekan, twórca szkoły prawa międzynarodowego publicznego i teorii prawa [p. 11, rz. 7, g. 18];
 • prof. Krystyna Jandy-Jendrośka (1921–1995) – specjalistka prawa podatkowego i finansowego, posłanka na sejm RP; prof. Jan Jendrośka (1919–2007) – współtwórca studiów administracyjnych na Wydziale Prawa i wrocławskiej szkoły prawa publicznego [p. 18, rz. 26, g. 8];
 • prof. Jan Kolasa (1926–2016) – znawca prawa międzynarodowego i europejskiego, kontynuator wielkiej szkoły lwowskiej prawa narodów [p. 14, rz. 9, nr. 27];
 • prof. Adam Lesław (1908–1979) – prawnik, specjalista w dziedzinie prawa finansowego i podatkowego [p. 11, rz. 6, g. 7];
 • prof. Franciszek Longchamps de Bérier (1912–1969) – specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego [p. 17, rz. 15, g. 4];
 • dr Leszek Winowski (1910–1979) – historyk prawa, profesor UWr oraz KUL, prodziekan Wydziału Prawa UWr w latach 50. [p. 11, rz. VII, gr. 8a];
 • prof. Karol Wolfke (1915–2015 r) – profesor prawa międzynarodowego, zaliczany do najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie, [p. 15, rz. 16, g. 2];
 • prof. Józef Jakub Wąsik (1921–2009) – prodziekan, członek zespołów i komisji przy Ministerstwie Sprawiedliwości [p. 18, rz. 26, gr. 16 (grobowiec)].

HISTORYCY I ARCHEOLODZY:

 • prof. Roman Heck (1924–1979) – historyk śląskoznawca, dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego, edytor źródeł dla szkół średnich i wyższych [p. 11, rz. 27, g. 25];
 • prof. Józef Kaźmierczyk (1926–1993) – archeolog, specjalista m.in. okresu wczesnego średniowiecza [p. 18, rz. 16, g. 22];
 • prof. Wacław Korta (1919–1999) – historyk, specjalista m.in. od dziejów góry Ślęży, dziejopisarstwa oraz dyplomatyki [p. 18, rz. 21, g. 10].

PSYCHOLODZY I PEDAGODZY:

 • prof. Marian Kulczycki (1924–1995) – psycholog, współorganizator wrocławskiej psychologii, szczególnie zasłużony dla rozwoju psychologii klinicznej, dyrektor Instytutu Psychologii i dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego [p. 3, rz. 1, g. 13];
 • doc. dr hab. Zygmunt Szulc (1925–2002) – pedagog, specjalista w zakresie teorii wychowania, dyrektor Instytutu Pedagogiki i prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego [p. 7, rz. 3, g. 18].

BIOLODZY:

 • prof. Stanisław Bac (1887–1970) – twórca naukowej szkoły podstaw melioracji rolnych i leśnych oraz dostosowania technik melioracyjnych do środowiska przyrodniczego, związany później z Wyższą Szkołą Rolniczą [p. 12, rz. 11, g. 12];
 • prof. Janusz Kubrakiewicz (1957–2013) – zoolog, dyrektor Instytutu Zoologicznego [p. 2, rz. 23];
 • prof. Zbigniew Ryziewicz (1898–1977) – zoolog, kierownik Katedry Paleozoologii, prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych [p. 12, rz. 48, g. 5];
 • prof. Kazimierz Sembrat (1902–1988) – zoolog, embriolog, dyrektor Instytutu Zoologii i dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych [p. 13, rz. 2, g. 16];
 • prof. Karol Stojanowski (1895–1947) – antropolog, współtwórca Katedry Antropologii, zasłużony dla gromadzenia cennych zbiorów naukowych [p. 6, rz. 3, g. 1].

CHEMICY:

 • prof. Kazimierz Boratyński (1906–1991) – specjalista chemii rolniczej związany z UWr oraz Wyższą Szkołą Rolniczą [p. 4, rz. 5, g. 10];
 • prof. Krystyna Bukietyńska-Słopecka (1926–2016) prorektor UWr w latach 1990–1995, przez wiele lat kierowała zespołem naukowym oraz Zakładem Analizy Instrumentalnej, specjalizując się w fizykochemii lantanowców [*];
 • dr hab. Ewa Huskowska (1954–2002) – chemik nieorganik, specjalistka w dziedzinie koordynacyjnych związków lantanowców, zajmowała się m.in. badaniami właściwości spektroskopowych pod kątem zastosowania ich do badań biomedycznych, była współautorem wielu prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym [p. 15, rz. 13, gr. 21];
 • prof. Bronisława Morawiecka (1926–2016) – biochemiczka, przez wiele lat kierowała Instytutem Biochemii i Biologii Molekularnej, była też prodziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych oraz prorektorem UWr [p.12, rz. LXXV, gr. 1];
 • prof. Lech Pajdowski (1920–2013) – specjalista w zakresie chemii i elektrochemii związków kompleksowych [p. 17, rz. XXIV, gr. 23];
 • prof. Lidia Prajer-Janczewska (1925–1993) – kierownik Zakładu Chemii Organicznej i Zespołu Chemii i Stereochemii Związków Alicyklicznych, Aromatycznych i Heterocyklicznych [p. 16 A, rz. 3, g. 10];
 • prof. Helena Przywarska-Boniecka (1921–2009) – specjalistka m.in. w dziedzinie chemii bionieorganicznej obejmującej własności hemoglobiny, metaloenzymów i białek osocza [p. 2, rz. 3, gr 20].

GEOGRAFOWIE I GEOLODZY:

 • prof. Leszek Baraniecki (1926–2007) – geomorfolog, specjalista od interpretacji zdjęć lotniczych w geografii [p. 4, rz. 18, g. 10];
 • prof. Julian Czyżewski (1890–1968) – założyciel Instytutu Geograficznego i organizator badań regionalnych na Dolnym Śląsku [p. 2, rz. 15, g. 14];
 • doc. Hieronim Piasecki (1913–1993) – geograf, żołnierz AK [ p. 1, rz. 1, g. 3];
 • prof. Adam Schmuck (1904–1971) – specjalista z zakresu meteorologii i klimatologii [p. 3, rz. 1, g. 15];
 • prof. Józef Wąsowicz (1900–1964) – kartograf, współorganizator wrocławskiego Instytutu Kartografii, autor i redaktor wielu mp i atlasów [p. 12, rz. 16, g. 2; w 2016 r. ekshumowany i przeniesiony z cmentarza Grabiszyńskiego];
 • prof. Antoni Zagożdżon (1930—1987) – geograf, prorektor, specjalista z zakresu m.in. geografii społeczno-ekonomicznej [p. 10, rz. 13, g. 4].

MATEMATYCY:

 • prof. Hugo Dyonizy Steinhaus (1887–1972) – twórca lwowskiej i wrocławskiej szkoły matematycznej, dziekan Wydziału Mat-Fiz-Chem [p. 12, rz. 19, g. 64];
 • prof. Stanisław Hartman (1914–1992) – współtwórca szkoły analizy harmonicznej, prodziekan [p. 18, rz. 16, g. 18];
 • prof. Władysław Ślebodziński (1884–1972) – założyciel Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego [p. 2, rz. 19, g. 1].

FIZYCY:

 • prof. Arkadiusz Jaśkiewicz (1920–1983) – inicjator badań struktury domenowej i jej wpływu na przemiany fazowe i procesy przepolaryzowania ferroelektryków [*];
 • prof. Jan Łopuszański (1923–2008) – dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, uznawany za jeden z filarów polskiej fizyki
  teoretycznej [p. 11, rz. 7, g. 15];
 • prof. Jerzy Przystawa (1939–2012) – specjalista kwantowej teorii ciała stałego i radny miasta Wrocławia [*];
 • prof. Zbigniew Sidorski (1925–1984) – żołnierz AK, od czasu studiów związany z UWr, dziekan i prodziekan Wydziału Mat-Fiz-Chem, inicjator organizowanych rokrocznie międzynarodowych seminariów z zakresu fizyki powierzchni [p. 4, rz. 24, gr. 26 (al. boczna)].

PRZEDSTAWICIELE INNYCH DZIEDZIN:

 • prof. Hugon Kowarzyk (1906–1985) – lekarz, jeden z organizatorów Wydziału Lekarskiego UWr i jego dziekan, później związany z Akademią Medyczną [p. 11, rz. 6, g. 5];
 • prof. Stanisław Pietraszko (1928–2010) – kulturoznawca, założyciel pierwszego w Polsce akademickiego kierunku studiów kulturoznawczych na UWr [p. 2, rz. 12, gr. 1].

Szczegółowa mapa wraz z numeracją rzędów i grobów www.cmentarze24.pl/smetna/