Strona używa plików cookies więcej

Cmentarze Krakowskie (Rakowice i Salwator)

CMENTARZ RAKOWICKI W KRAKOWIE**

Orientacyjny plan cmentarza Rakowickiego w Krakowie (oprac. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie)

 • prof. Stanisław Kulczyński (1895–1975) – botanik, organizator i pierwszy powojenny rektor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1945–1951), zasłużony działacz społeczny, polityk [kw. FC, płn., gr. 2];
 • prof. Kazimierz Witalis Szarski (1904–1960) – zoolog, popularyzator nauki, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (1957–1959) [pas. 12, wsch., grobowiec rodziny Szarskich];
 • prof. Henryk Barycz (1901–1994) – historyk, nauki, oświaty i kultury, archiwista, profesor UWr i UJ [kw. XIXa, zach., gr. 11];
 • prof. Barbara Bazielich (1929–2017) – etnograf od 1981 r. związana z Katedrą Etnografii (później Etnologii i Antropologii Kulturowej) UWr, gdzie w latach 1981–1984 i 1988–1993 pełniła funkcję kierownika [kw. XVII, rz. 6, gr. ];
 • Zofia Gostomska-Zarzycka (1899–1952) – bibliotekarka związana przed wojną m.in. z Ossolineum we Lwowie, jedyna kobieta w pierwszym składzie Grupy Naukowo-Kulturalnej przybyłej do Wrocławia 10 maja 1945 r., organizatorka Gabinetu Śląskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej UWr, autorka kroniki Delegatury Ministra Oświaty we Wrocławiu [kw. Q, zach., grobowiec Zarzyckich];
 • prof. Józef Gierowski (1922–2006) – historyk, specjalista epoki saskiej, w czasie wojny żołnierz AK, profesor UWr i UJ [kw. XIVb, rz. 20, gr. 11];
 • prof. Tadeusz Stanisław Grabowski (1881–1975) – filolog, znawca literatur południowosłowiańskich, profesor UWr i UJ [kw. XIXa, narożnik płd.-zach.];
 • prof. Jan Gwiazdomorski (1899–1977) – prawnik, znawca prawa spadkowego i rodzinnego, najpierw związany z UJ i aresztowany podczas Sonderaktion Krakau, autor książki „Wspomnienia z Sachsenhausen”, wykładał na UWr w latach 1948–1956, doktor honoris causa UWr [kw. N, narożnik płn.-zach., grób rodzinny];
 • prof. Rudolf Jamka (1906–1972) – archeolog, badacz pradziejów Śląska i Małopolski, prof. UWr i UJ [kw. XIb, rz. 4, gr. 5];
 • prof. Jan Konopnicki (1905–1980) – pedagog, założyciel i kierownik Polskiego Studium Pedagogicznego w Edynburgu w latach 1943–1946, rektor AWF we Wrocławiu w latach 1956–1962, prof. UWr i UJ [kw. TΔ płd., po lewej grobu Majorów];
 • prof. Jerzy Kuryłowicz (1895–1978) – językoznawca, indoeuropeista, znawca języków semickich, profesor UJK we Lwowie, UWr oraz UJ [pas 3, wsch., gr. rodz. Marekowskich];
 • prof. Jan Tadeusz Lenartowicz (1877–1959) – lekarz dermatolog związany po wojnie z Wydziałem Lekarskim UWr, również profesor UJ [kw. XXVa, płd., piaty gr. od narożnika płd.-wsch.];
 • prof. Kazimierz Maślankiewicz (1902–1981) – mineralog, chemik i geolog, organizator powojennego Zakładu Mineralogii i Petrografii na UWr, różnież profesor UJ [pas 25, zach, grobowiec Rzewuskich];
 • prof. Bożena Modelska-Strzelecka (1916–1974) – geograf, historyk geografii, współtwórczyni polskiej szkoły geografii historycznej, wykładowca UJK we Lwowie, UWr i UJ [kw. LXXVIII, rz. 19, gr. 97, 5. od prawej, pochowana z ojcem prof. Teofilem Modelskim i mężem prof. Władysławem Strzeleckim];
 • prof. Teofil Modelski (1881–1967) – historyk mediewista, archiwista, bibliograf po wojnie zajmujący się ratowaniem i zabezpieczaniem akt niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu, organizator i pierwszy dyrektor Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego [kw. LXXVIII, rz. 19, gr. 97, 5. od prawej, pochowany m.in. z córką i zięciem];
 • prof. Wacław Osuchowski (1906–1988) – profesor prawa rzymskiego, związany z UJK we Lwowie, UWr w latach 1946–1949 i UJ [kw. W, zach, po prawej stronie gr. Salskiego];
 • prof. Paweł Rybicki (1902–1988) – socjolog, historyk nauki, związany najpier z UJK we Lwowie, po wojnie z UWr, a później z UJ [kw. L, rz. 28, gr. 6];
 • prof. Eugeniusz Rybka (1889–1988) – astronom i historyk astronomii, po wojnie dyrektor uniwersyteckiego Obserwatorium Astronomicznego, później związany z UJ [kw. CI, rz. II, gr. 1];
 • prof. Jerzy Spiegel-Got (1923–2004) – teatrolog, historyk i dokumentalista teatru związany z UAM w Poznaniu, UJ i UWr, gdzie w 1971 r. zrobił habilitację [kw. LXX, rz. 30, gr. 8]; prof. Karol Starmach (1900–1988) botanik, fykolog, hydrobiolog, światowej sławy autorytet w tej dziedzinie, doktor honoris causa UWr z 1987 [kw. L, płn. gr. 3];
 • prof. Władysław Strzelecki (1905–1967) – filolog klasyczny zajmujący się archaiczną literaturą i metryką rzymską, profesor UWr od 1959 związany z UJ [kw. LXXVIII, rz. 19, gr. 97, 5. od prawej, pochowany z żoną prof. Bożeną Modelską-Strzelecką i teściem prof. Teofilem Modelskim];
 • prof. Henryk Wereszycki (1898–1990) – historyk, legionista, specjalista w zakresie historii XIX wieku uchodzący za symbol badawczej niezależności w okresie PRL, związany zarówno z UWr jak i UJ [kw. XIIIa, rz. 18, gr. 23, od płn. za gr. Norków];
 • prof. Józef Wolski (1910–2008) – historyk starożytności, znawca historii Grecji klasycznej i epoki hellenistycznej, aresztowany podczas Sonderaktion Krakau, związany z UWr, UŁ i UJ [kw. XLII, zach., gr. 3];
 • prof. Antoni Wrzosek (1908–1983) – geograf, współtwórca m.in. polskiej szkoły antropogeografii i specjalista w zakresie powojennej geografii turyzmu, profesor UWr na dawnym Wydziale Nauk Przyrodniczych, związany także z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu i UJ [kw. IX, wsch., po prawej gr. Meusów].

CMENTARZ SALWATORSKI W KRAKOWIE**

 • prof. Zygmunt Czerny (1988–1975) – filolog romanista związany przed wojną z UJK we Lwowie, po wojnie z uniwersytetami we Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu i Krakowie;
 • prof. Roman Stanisław Ingarden (1920–2011) – fizyk matematyczny specjalizujący się w optyce i termodynamice statystycznej, syn filozofa Romana Witolda Ingardena, po wojnie związany m.in. z uniwersytetami we Wrocławiu,Toruniu i Krakowie, w Instytucie Fizyki PAN we Wrocławiu zorganizował Zakład Niskich Temperatur.

** oprac. m.in. na podstawie „Pro Memoria. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na Cmentarzu Rakowickim 1803–2013”, pod red. Jana Wiktora Tkaczyńskiego, wyd. UJ, Kraków 2014.

Zmarłych pochowanych w Krakowie na cmentarzach komunalnych można odnaleźć w internetowym lokalizatorze grobów na stronie www.rakowice.eu.