Strona używa plików cookies więcej

Inne cmentarze we Wrocławiu

CMENTARZ PARAFIALNY ŚW. MAURYCEGO PRZY UL. DZIAŁKOWEJ (tzw. CMENTARZ NA SKOWRONIEJ GÓRZE):

 • prof. Adam Galos (1924–2013), historyk, organizator i pierwszy dyrektor Instytutu Historycznego;
 • prof. Wacław Hendrich (1925–2014) dyrektor Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej, prodziekan dawnego Wydziału Nauk Przyrodniczych;
 • dr Franciszek Nieckula (1937–2010) filolog polski, erudyta, poliglota, polihistor, twórca i wieloletni dyrektor Kolegium Nauczycielskiego oraz autor słynnych tzw. przykazań stylistycznych;
 • dr Stanisław Żyga (zm. 2015) historyk specjalizujący się w dziejach polskiej przedsiębiorczości na Śląsku, współautor wielu opracowan historii miast polskich.

CMENTARZ PARAFIALNY ŚW. DUCHA PRZY UL. BARDZKIEJ:

 • prof. Leszek Bogunia (1941–2013) – prawnik, znawca prawa karnego wykonawczego, kryminologii i medycyny sądowej;
 • prof. Adam Chełmoński syn (1929–2001) – prawnik, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWr w latach 1981–1987;
 • prof. Michał Dąbek (1943–2009) – psycholog, ceniony specjalista z zakresu psychologii zarządzania i wieloletni dyrektor Instytutu Psychologii;
 • prof. Karol Jonca (1930–2008) – prawnik, badacz filozofii prawa, historii państwa i prawa oraz historii faszyzmu i wojskowości, specjalista w tematyce Festung Breslau;
 • prof. Hubert Kołodziej (1943–2013) – chemik, wynalazca i specjalista w dziedzinie chemii fizycznej;
 • prof. Wojciech Sitek (1945–2008) – socjolog, jeden z inicjatorów powstania Wydziału Nauk Społecznych i założyciel Instytutu Socjologii;
 • prof. Janusz Sowiński (1939–2015) – polonista, bibliotekoznawca, edytor, wybitny badacz drukarstwa i topografii książki XIX i XX wieku;
 • prof. Lech Tyszkiewicz (1931–2017) – historyk, znawca problematyki dziejów Słowiańszczyzny, ludów koczowniczych i średniowiecznego Śląska;
 • dr Marcin Winiarski (1954–2015) – prawnik ekonomista, twórca Koła Naukowego Ekonomistów, miał znaczący udział w organizacji pierwszej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania UWr.

CMENTARZ KOMUNALNY PAWŁOWICE PRZY UL. ZŁOCIENIOWEJ:

 • prof. Tadeusz Baranowski (1910–1993) – biochemik, opisał dehydrogenazę fosfoglicerolową, zwaną „enzymem Baranowskiego, związany z UWr, a później z Akademią Medyczną we Wrocławiu, której był rektorem w latach 1965–1968 [p. 5, rz. 16];
 • prof. Marian Szyrocki (1928–1992) – germanista, historyk literatury niemieckojęzycznej, wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Polskiej [p. 5, rz. 16].

CMENTARZ PARAFIALNY PRZY UL. KRZELOWSKIEJ (MARSZOWICE):

 • prof. Kazimierz Głazek (1939–2005) – matematyk, specjalista z zakresu algebry uniwersalnej, założyciel czasopisma „Discussiones Mathematicae. General Algebra and Applications”, jeden z najwybitniejszych polskich taterników i alpinistów, w 1975 roku biorący udział w I polskiej wyprawie, która zdobyła 8-tysięcznik Broad Peak Middle w Karakorum (z powodu załamania pogody spośród 5 uczestników wróciło tylko dwóch).

CMENTARZ PARAFIALNY PRZY UL. JERZMANOWSKIEJ (JERZMANOWO):

 • prof. Kazimierz Dziedzic (zm. 2016) – geolog, specjalista m.in. w zakresie wulkanologii i geologi surowcowej, prorektor UWr w latach 1971–1975, a wcześniej dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych.