Strona używa plików cookies więcej

Zbiórki

Spośród wielu wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim część umarła bezpotomnie. Ze względu na brak rodziny i nieuregulowane płatności, ich groby mogą być zagrożone likwidacją. Koszt przedłużenia kwatery na 20 lat to minimum 650 zł (cena uzależniona jest m.in. od rodzaju grobu i może wynosić nawet kilka tysięcy zł). Uniwersytet jako uczelnia publiczna nie może ponosić kosztów związanych z prolongowaniem kwater, dlatego komitet gromadzi na ten cel środki i poszukuje sponsorów. Pozyskane fundusze są także przeznaczane na zakup zniczy i kwiatów oraz bieżące naprawy i konserwacje nagrobków.

Wszystkich tych, którym na sercu leży pamięć o dokonaniach uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim oraz troska o stan miejsc spoczynku zmarłych pracowników uczelni i osób dla niej zasłużonych, prosimy o dokonywanie wpłat na wskazany rachunek.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr
Przewodniczący Uniwersyteckiego komitetu ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla UWr

Rachunek do wpłat:

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
(Uwaga! Nowy adres Fundacji; nr konta bez zmian)
ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław
69 1050 1575 1000 0024 1444 0053
z dopiskiem „darowizna na cele statutowe – opieka nad grobami”