Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci / Studenci / Wydarzenia

Pomocny UWr – nowa strona

Wystartowała strona Pomocny UWr. Znajdziecie tam wszystkie informacje dotyczące wsparcia i pomocy, jakie Uniwersytet Wrocławski oferuje członkiniom i członkom swojej społeczności.

Pomysłodawczynią strony Pomocny UWr jest dr Karolina Kremens, pełnomocniczka rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Stwierdziła ona, że o „bezpieczeństwie” należy myśleć znacznie szerzej niż tylko jako o zapewnieniu ochrony podczas studenckich Juwenaliów. Tak powstał projekt Pomocnego UWr, który obejmuje kwestie pomocy prawnej, psychologicznej, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, działań antydyskryminacyjnych i równościowych, odpowiedzialności społecznej, bezpieczeństwa informatycznego, kwestii BHP i obronności i – wreszcie – całego kompleksowego systemu bezpieczeństwa, czyli Sieci Bezpieczeństwa.

Sieć Bezpieczeństwa powstała, by koordynować wszystkie działania dotyczące bezpieczeństwa na uczelni. Sieć tworzy grono pełnomocniczek i pełnomocników działających na każdym wydziale, które są najbliżej osób studiujących i pracujących, więc doskonale orientują się, co dzieje się w wydziałowej rzeczywistości. Sieć Bezpieczeństwa współpracuje blisko z Siecią Równości, którą tworzy dr Łukasz Prus (rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji) oraz osoby pełniące funkcję pełnomocników ds. równości i antydyskryminacji na wydziałach i w jednostkach pozawydziałowych.

– Kierując Siecią Bezpieczeństwa UWr nie mogę obiecać studentom, że wszystkie problemy zostaną natychmiast rozstrzygnięte. Ale mogę zagwarantować, że będziemy zawsze starać się pomagać i razem szukać najlepszych możliwych rozwiązań dla różnych trudnych sytuacji, w których się znajdziecie – mówi dr Karolina Kremens. – Chcemy, aby studenci i doktoranci postrzegali wydziałowe pełnomocniczki i pełnomocników jako swego rodzaju huby informacyjne, które wspierane przez Sieć Równości UWr oferują swoją pomoc i wsparcie zawsze tam, gdzie bezpieczeństwo osób studiujących pozostaje zagrożone. Utworzona strona Pomocny UWr ma być kolejnym krokiem w zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa w uczelni. Mam nadzieję, że wspólnie sprawimy, że niekiedy wyboista droga studenckiego życia pozostawi po sobie jedynie dobre wspomnienia.

Pomocny UWr to jeden z elementów działań uczelni, które skupiają się na zapewnieniu przyjaznych warunków pracy i studiów. Stąd też wcześniejsze inicjatywy skupiające się na rodzicach (strona Rodzice na UWr) czy działaniach antydyskryminacyjnych i równościowych.

– Uniwersytet Wrocławski jest wspólnotą, która promuje równość swoich członków. Jest otwarta na zróżnicowanie postaw i poglądów w oparciu o racjonalną dyskusję – mówi rektor UWr, prof. Przemysław Wiszewski. – Członkowie uniwersyteckiej wspólnoty muszą czuć się bezpieczni, żeby móc być kreatywni i zaangażowani w życie swojej uczelni. Chcemy być ze sobą blisko, wspierać się i rozwijać razem – dlatego musimy szanować siebie i poczucie własnego bezpieczeństwa.

Karolina Kremens
fot. UWr

Dodane przez: Agata Kreska

14 wrz 2021

ostatnia modyfikacja: 14 wrz 2021