Strona używa plików cookies więcej

Sieć Bezpieczeństwa UWr została stworzona, by koordynować działania prewencyjne, organizacyjne i edukacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Sieć Bezpieczeństwa UWr tworzą pełnomocniczka rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz pełnomocniczki i pełnomocnicy wydziałowi powołani przez dziekanów na każdym z dziesięciu wydziałów uczelni. Jeżeli zdarzyła się sytuacja, która  stanowiła naruszenie lub zagrożenie Twojego bezpieczeństwa, zgłoś się do nas, a my zaoferujemy Ci niezbędną pomoc i wsparcie informacyjne.

Sieć Bezpieczeństwa UWr współpracuje blisko z Komisją ds Równego Traktowania, Rzecznikiem ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz siecią pełnomocniczek i pełnomocników ds równości i antydyskryminacji, aby zapewnić członkom naszej społeczności szczególne wsparcie w tym zakresie.

Pełnomocniczki i pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa wraz z Działem BHP zajmują się również opiniowaniem imprez organizowanych na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegóły dotyczące ich organizacji znajdują się w odpowiednich zarządzeniach Rektora UWr. Jeśli masz więcej pytań, skontaktuj się z nami.