Strona używa plików cookies więcej

Na wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego powołano pełnomocniczki i pełnomocników wydziałowych. Pełnomocniczki i pełnomocnicy wydziałowi w ramach Sieci Bezpieczeństwa UWr udzielają pomocy merytorycznej osobom dotkniętym zdarzeniem naruszającym bezpieczeństwo lub informacji na temat możliwości jej szybkiego i efektywnego uzyskania oraz monitorują sytuację na swoich wydziałach w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa studentów, studentek oraz doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Wrocławskiego

  • Wydział Biotechnologii: dr Katarzyna Piekarowicz, e-mail: katarzyna.piekarowicz@uwr.edu.pl
  • Wydział Chemii: dr Andrzej Burakowski, e-mail: andrzej.burakowski@uwr.edu.pl
  • Wydział Filologiczny: prof. dr hab. Stefan Kiedroń, e-mail: stefan.kiedron@uwr.edu.pl
  • Wydział Fizyki i Astronomii: dr Artur Trembułowicz, e-mail: artur.trembulowicz@uwr.edu.pl
  • Wydział Matematyki i Informatyki: dr hab. Artur Jeż, e-mail: artur.jeż@uwr.edu.pl
  • Wydział Nauk Biologicznych: dr Przemysław Duda, e-mail: przemyslaw.duda2@uwr.edu.pl
  • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: dr hab. Grzegorz Kulka, e-mail: grzegorz.kulka@uwr.edu.pl
  • Wydział Nauk Społecznych: dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr, e-mail: barbara.wisniewska-paz@uwr.edu.pl
  • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: dr Łukasz Pleśniak, e-mail: lukasz.plesniak@uwr.edu.pl
  • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: dr Jan Gola, e-mail: jan.gola@uwr.edu.pl