Strona używa plików cookies więcej

Na wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego powołano pełnomocniczki i pełnomocników wydziałowych. Posiadają oni te same uprawnienia w ramach swoich wydziałów, co Pełnomocniczka rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

  • Wydział Biotechnologii: mgr Marta Wawryszyn; tel. 71 375 29 95, e-mail: marta.wawryszyn@uwr.edu.pl
  • Wydział Chemii: dr Andrzej Burakowski; tel. 71 375 72 35, e-mail: andrzej.burakowski@uwr.edu.pl
  • Wydział Filologiczny: prof. dr hab. Stefan Kiedroń; tel. 510 797 027, e-mail: stefan.kiedron@uwr.edu.pl
  • Wydział Fizyki i Astronomii: dr Artur Trembułowicz; tel. 71 375 93 34, e-mail: artur.trembulowicz@uwr.edu.pl
  • Wydział Matematyki i Informatyki: dr hab. Piotr Borodulin-Nadzieja; tel. 71 375 74 05, e-mail: piotr.borodulin-nadzieja@uwr.edu.pl
  • Wydział Nauk Biologicznych: dr Przemysław Duda; tel. 732 944 837, e-mail: przemyslaw.duda2@uwr.edu.pl
  • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: dr hab. Grzegorz Kulka; tel. 71 375 25 94, e-mail: grzegorz.kulka@uwr.edu.pl
  • Wydział Nauk Społecznych: dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr; tel. 71 375 51 21, e-mail: barbara.wisniewska-paz@uwr.edu.pl
  • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska: dr Łukasz Pleśniak; tel. 71 375 92 36, kom. 791 448 000, e-mail: lukasz.plesniak@uwr.edu.pl
  • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: dr Jan Gola; tel. 665 478 176, e-mail: jan.gola@uwr.edu.pl