Strona używa plików cookies więcej

Dr Karolina Kremens, LLM –  adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendystka Fulbrighta (2016-2017 UCONN, USA) oraz McDougalla (2006-2007, UOttawa, Kanada). Kierowniczka i uczestniczka grantów badawczych krajowych (NCN Sonata, Sonata-bis, Opus) i międzynarodowych (Program JUST, COST) dotyczących gwarancji praw jednostki w procesie karnym oraz prawa dowodowego. Autorka monografii Powers of the Prosecutor in Criminal Investigation (Routledge 2021). Od grudnia 2021 r. Pełnomocniczka Rektora UWr ds bezpieczeństwa studentów i doktorantów.


Do zadań Pełnomocniczki rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów należy:

  • udzielanie pomocy merytorycznej osobom dotkniętym zdarzeniem naruszającym bezpieczeństwo lub informacji na temat możliwości jej szybkiego i efektywnego uzyskania;
  • występowanie do właściwych organów Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskami o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec osób, które dopuściły się czynu zagrażającego bezpieczeństwu studentów, doktorantów i pracowników;
  • monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa studentów oraz reagowanie na zgłaszane przez studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego zagrożenia dla bezpieczeństwa;
  • prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa studentom i doktorantom.

KONTAKT:

Pełnomocniczka rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
dr Karolina Kremens
bezpieczny.uwr@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 23 51