Strona używa plików cookies więcej

Dr Barbara Kowalczyk – adiunkt w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny. Naukowo zajmuje się głównie prawem migracyjnym. Autorka m.in. monografii Polski system azylowy (2014) i Migration Law in Poland (2020). Od 2016 r. uczestniczka Forum Konsultacyjnego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Doświadczona wykładowczyni, prowadzi wykłady, zajęcia i seminaria dyplomowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr oraz na studiach podyplomowych. Wielokrotnie pracowała jako Visiting Professor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Jest członkinią Senatu UWr na kadencję 2020-2024. Od listopada 2021 r. pełnomocniczka Rektora UWr ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.


Do zadań Pełnomocniczki rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów należy:

  • udzielanie pomocy merytorycznej osobom dotkniętym zdarzeniem naruszającym bezpieczeństwo lub informacji na temat możliwości jej szybkiego i efektywnego uzyskania;
  • występowanie do właściwych organów Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskami o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec osób, które dopuściły się czynu zagrażającego bezpieczeństwu studentów, doktorantów i pracowników;
  • monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa studentów oraz reagowanie na zgłaszane przez studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego zagrożenia dla bezpieczeństwa;
  • prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa studentom i doktorantom.

KONTAKT:

Pełnomocniczka rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
dr Barbara Kowalczyk
bezpieczny.uwr@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 23 51