Strona używa plików cookies więcej

Bezpieczeństwo i dobre warunki pracy oraz nauki to priorytet na Uniwersytecie Wrocławskim, jednym z największych pracodawców w regionie i największej uczelni na Dolnym Śląsku. Kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Wrocławskim zajmuje się Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Na bezpieczeństwie pod kątem badań naukowych, edukacji i współpracy z innymi podmiotami skupia się Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa.

Obronnością zajmuje się Dział Spraw Obronnych [dostęp możliwy po zalogowaniu]. Informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19 oraz zmian organizacyjnych można znaleźć w serwisie COVID-19.