Strona używa plików cookies więcej

Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej kontroluje bezpieczeństwo i higienę warunków pracy i nauki wszystkich członków społeczności UWr. Do zadań jednostki należy:

  1. kontrola warunków pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  2. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe
  3. prowadzenie szkoleń dla nowych pracowników, współorganizowanie szkoleń okresowych, ewidencja zaświadczeń lekarskich uprawniających do wykonywania pracy
  4. pomoc merytoryczna dotycząca ochrony przeciwpożarowej i bhp dla kierowników jednostek organizacyjnych
  5. odbiory nowo budowanych i remontowanych obiektów
  6. praca w Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny
  7. obsługa administracyjna Pełnomocnika Rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

KONTAKT:

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław
bhp.ppoz@uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 24 89, +48 71 375 29 22
fax. +48 71 343 54 37

 
Z
Zarządzenia