Strona używa plików cookies więcej

KONTAKT

Dział Spraw Obronnych
ul. Stanisława Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław
tel. +48 71 375 62 63, +48 71 375 62 81, +48 71 375 62 71
tel./fax +48 71 375 62 82

  • planowanie organizacja przedsięwzięć obronnych,
  • planowanie organizacja przedsięwzięć obrony cywilnej,
  • organizowanie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej
  • opracowywanie planów obrony cywilnej;
  • opracowywanie sprawozdań i meldunków z działalności obronnej;
  • planowanie i organizowanie szkolenia formacji OC oraz pracowników;
  • ewidencjonowanie, magazynowanie wyposażenia FOC;
  • wykonywanie innych zadań z zakresu obrony cywilnej zleconych.

KONTAKT

Sekcja Obrony Cywilnej
ul. Stanisława Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław
tel. +48 71 375 62 71
tel./fax +48 71375 62 82

Fot. Horia Varlan/Flickr/CC BY 2.0

 
Bądź bardziej bezpieczny
 
Podstawa prawna
 
Stopnie alarmowe – moduły
 
Sekcja obrony cywilnej