Strona używa plików cookies więcej

Osoby starsze

Osoby starsze powinny mieć indywidualny plan na wypadek wystąpienia zagrożenia. Możesz przygotować swój indywidualny plan na wypadek zagrożeń planując z wyprzedzeniem, pozostając w kontakcie ze swoją rodziną i sąsiadami oraz dzieląc się informacjami na temat niebezpiecznych zdarzeń z innymi.

PLANOWANIE Z WYPRZEDZENIEM
Nieszczęścia mogą wystąpić nieoczekiwanie, a osoby starsze mogą być szczególnie na nie narażone. Osoby starsze mogą w sytuacji zagrożenia poprawić stan swojego bezpieczeństwa, jeśli:

  • trzymać będą w domu pod ręką zestaw pomocy na wypadek zagrożenia gotowy do zabrania gdy będą musiały ewakuować się z domu,
  • znać będą adres i numer telefonu lokalnych władz,
  • opatrzą etykietkami sprzęt, którego będą potrzebować, taki jak: wózki inwalidzkie, laski,
  • przygotują listę używanych przez siebie lekarstw i urządzeń medycznych takich jak np. stymulatory serca,
  • zaplanują transport na wypadek ewakuacji,
  • uzupełnią zapasy lekarstw, gdy te będą się kończyć,
  • znać będą numer telefonu dyżurującej 24 godziny na dobę apteki,
  • umieszczą przy telefonie numery telefonów alarmowych,
  • trzymać będą w portfelu lub torebce zapasową listę ważnych numerów kontaktowych, jak też informacji medycznej,
  • opracują plan i przećwiczą najlepsze drogi ucieczki z domu.