Strona używa plików cookies więcej

Przesyłki

W przypadku, gdy otrzymasz podejrzany list lub paczkę:

  • nie otwieraj przesyłki,
  • nie potrząsaj, nie rzucaj nią i nie wąchaj,
  • zakryj lub umieść w plastikowej torbie,
  • starannie umyj ręce wodą z mydłem,
  • zadzwoń na Policję.

W większości przypadków Twoje informacje na temat nieotwartego listu lub paczki, pomogą Policji doradzić ci, co robić. Jeśli przesyłka nie spełnia określonych kryteriów, Policja może ci doradzić pozbycie się jej, jeżeli obawiasz się otwarcia.

Straż Pożarna przyjmuje doniesienia na temat substancji niebezpiecznych w celu dokonania oceny i jej właściwego usunięcia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dzwoń pod numer 997, 998 lub z telefonu komórkowego – 112.