Strona używa plików cookies więcej

Rodzina i sąsiedzi

Nawiąż kontakty z najbliższymi sąsiadami, zanim coś się zdarzy. Spytaj najbliższą rodzinę lub sąsiadów, czy uważają, że poradzisz sobie w czasie zagrożenia. Utrzymuj kontakty z rodziną i sąsiadami, a także innymi osobami poprzez:

  • dzielenie się swoimi kontaktami na wypadek niebezpieczeństwa z gospodarzem (zarządcą) twojego budynku,
  • dzielenie się swoimi kontaktami na wypadek niebezpieczeństwa z sąsiadami i rodziną,
  • stworzenie listy kontaktowej bazującej na informacjach od sąsiadów,
  • poinformowanie kogoś, że może na ciebie liczyć,
  • uczenie osób, które mogą pomagać ci w czasie niebezpieczeństwa, jak obchodzić się z potrzebnym sprzętem. Upewnij się, czy osoby te będą osiągalne,
  • jeśli podlegasz domowej opiece medycznej, ustal wraz z instytucją opiekującą się tobą, sposób postępowania w razie pojawienia się niebezpieczeństwa,
  • poinformuj miejscową policję, straż pożarną i służby ratownicze o swoich szczególnych potrzebach i problemach z poruszaniem.

W czasie zagrożeń sprawdzaj jak radzą sobie twoi krewni i sąsiedzi, przede wszystkim zaś osoby starsze i niepełnosprawne. W miarę możliwości pomóż im zaplanować albo rozmieścić zapasy, z których będą korzystać. Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się opieką i zasięgnij informacji na temat pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych.