Strona używa plików cookies więcej

Na Uniwersytecie Wrocławskim stawiamy na odpowiedzialność społeczną! Wspieramy rozwój Wrocławia i Dolnego Śląska udostępniając swoje zasoby. Angażujemy studentów w życie społeczne miasta i regionu. Podejmujemy wiele inicjatyw prospołecznych i proekologicznych. Oraz upowszechniamy wiedzę na tematy postaci związanych z UWr, które są uosobieniem ideałów odpowiedzialności społecznej, np. Clary Immerwahr-Haber

Jeżeli chcesz się włączyć w działania Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz odpowiedzialności społecznej skontaktuj się z naszym Biurem ds odpowiedzialności społecznej, którym kieruje dr Kamila Kamińska-Sztark, pełnomocniczka rektora.