Strona używa plików cookies więcej

Dr Kamila Kamińska-Sztark – Pełnomocniczka rektora ds. odpowiedzialności społecznej


Do zadań Pełnomocniczki Rektora UWr ds. odpowiedzialności społecznej należy:

  • promowanie idei Uniwersytetu odpowiedzialnego społecznie
  • udostępnianie zasobów uczelni na rzecz wspierania rozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska
  • nawiązywanie współpracy międzysektorowej z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • animowanie zaangażowania studentów w życie społeczne miasta i regionu
  • upowszechnianie wiedzy na temat postaci związanych z UWr, które są uosobieniem ideałów odpowiedzialności społecznej
  • podejmowanie inicjatyw prospołecznych oraz proekologicznych

O MNIE:

Miasto nie przestaje mnie fascynować! Ulice, podwórka, zakamarki, tajemnice, liszaje tynku odkrywające kolejne stare napisy na ścianach, oksymorony, palimpsesty, zagadki…

Od ponad 15 lat, jako adiunkt na UWr zajmuję się pedagogiką miasta, rewitalizacją i streetworkingiem. Praca w centrum na linii pokojowej w Belfaście nauczyła mnie szukać w tekście ulicy szansy na dialog międzykulturowy, w przestrzeniach wykluczonych: na zmianę społeczną. „Tikkun olam” to ważna dla mnie nauka – zgadzam się z tym, że jedynym pytaniem, które naprawdę ma znaczenie, jest to, w jaki sposób zamierzamy naprawić świat? Dlatego badam miasto i jego dynamikę, publikuję i wykładam. Ale przede wszystkim – jestem praktykiem. Pracuję z ludźmi, wśród ludzi i dla ludzi.

Łączę pracę naukową z doradztwem biznesowym i polityką miejską, a swoje koncepcje wdrażam w szkołach, na podwórkach, w miastach, ale i w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Od 2005 r. pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki UWr. Jestem członkinią krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych m.in. Krytycznej Analizy Dyskursu czy Discourse Power Resistance. Od 2015 r. zasiadam również w Zarządzie Sieci Uniwersytetów Europejskich Stolic Kultury (UNeECC). Esencją mojej specjalizacji i dumą są projekty zrealizowane w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 – międzynarodowy „Czytanie Miasta” i lokalny: „Uspołecznianie Foresightu Wrocław 2036/2056”. W 2017 r. zostałam odznaczona medalem Prezydenta Miasta Wrocławia za zasługi dla programu ESK oraz otrzymałam nagrodę w kategorii nauka w plebiscycie 30 Kreatywnych Wrocławia 2017. Przetłumaczyłam książkę Banksy’ego, piszę bajki, opracowuję pomoce metodyczne. Od 2017 r. pełnię funkcję Pełnomocniczki rektora ds. odpowiedzialności społecznej. Prywatnie jestem mamą Emilki i Julianki.


KONTAKT:

Pełnomocniczka rektora ds. odpowiedzialności społecznej
dr Kamila Kamińska-Sztark
kamila.kaminska@uwr.edu.pl
tel. 665 468 505
Profil na FB