Strona używa plików cookies więcej

Oznakowanie obiektów

Dostrzegamy potrzebę niwelowanie barier architektonicznych, dlatego dostosujemy i oznakujemy obiekty (Zadanie 4)

Usługa oznakowania obiektów UWr

W ramach projektu zostanie zrealizowana usługa oznakowania obiektów UWr dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w alfabecie Braille’a wraz z kodami QR i aplikacją. Realizacja tego zadania ułatwi poruszanie się, orientację i dostosowanie przestrzeni zwłaszcza do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Wykonane zostaną tabliczki zawierające system pisma wypukłego – Braille oraz kod QR z zakodowanymi danymi np. numer/nazwa sali oraz przeznaczenie budynku/pomieszczenia. Informacje zapisane będą w kodzie QR w polskiej i angielskiej wersji językowej. Tabliczki będą montowane na zewnątrz i wewnątrz budynków Uniwersytetu Wrocławskiego. Zostanie także przygotowana aplikacja dzięki której pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego będą mogli zarządzać zmianami w opisach zawartych kodach QR.

Remont toalety w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Udało nam się już przeprowadzić remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami na parterze w budynku przy ul. Kuźniczej 49/55, przy siedzibie Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnościami. Konieczne było przystosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przeprowadzenie stosownych prac remontowych i uzupełnienie wyposażenie, tak by spełniały wszystkie wymogi dostępności.