Strona używa plików cookies więcej

Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością jest częścią Działu Spraw Studenckich, skupia się na zaoferowaniu różnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Współpracuje z Wydziałami oraz innymi jednostkami UWr, aby skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim.

Zespół oferuje różne formy wsparcia osobom z niepełnosprawnościami.

Gdzie nas znajdziesz?

Biuro Zespołu znajduje się przy ul. Kuźniczej 49/55, pokój 18. Biuro czynne jest w godzinach 9.00–14.00

Ważne!

Zgodnie z zarządzeniem rektora dotyczącym funkcjonowania uczelni w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2, w celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością.

e-mail: niepelnosprawni@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 26 64.