Strona używa plików cookies więcej

Mgr Sławomir Gliniański – rzecznik praw studenta UWr. Absolwent UWr, podczas studiów aktywny członek Samorządu Studentów, w którym pełnił funkcję m.in. Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej i członka Wydziałowej Rady Samorządu Studentów. Doświadczenie nabyte w strukturach uczelni pozwala mu bardziej zrozumieć i rozwiązywać problemy pojawiające się na linii student – nauczyciel akademicki.

Do zadań Rzecznika Praw Studenta Uniwersytetu Wrocławskiego należy przede wszystkim ochrona praw studentów kształcących się ramach studiów I i II stopnia. Rzecznik Praw Studenta w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych reprezentuje studentów oraz występuje w roli mediatora. Dzięki posiadanej wiedzy dot. przepisów regulujących przebieg toku studiów określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Regulaminie Studiów oraz Statucie Uczelni, Rzecznik Praw Studenta doradza Studentom w zakresie przyznawania pomocy materialnej na Uniwersytecie Wrocławskim, a także edukuje ich z zakresu praw i obowiązków Studenta.

KONTAKT

Jeśli potrzebujesz wsparcia od Rzecznika Praw Studenta, napisz na adres e-mail: rzecznik.praw.studenta@uwr.edu.pl. 

By uzyskać więcej informacji, zadzwoń lub napisz Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego: samorzad@uwr.edu.pl, tel. +48 71 375 22 29.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, konsultacje z rzecznikiem odbywają się w trybie on-line.