Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytecka Poradnia Prawna, działająca przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, opracowuje porady prawne dotyczące różnych dziedzin polskiego prawa, m.in.: prawa cywilnego (spadkowego, rzeczowego, zobowiązań, w tym umów), rodzinnego (sprawy dotyczące alimentów, rozwodów, separacji itd.), lokalowego, zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, karnego i innych. Porady udzielane są osobom fizycznym w formie pisemnej. Poradnia nie udziela porad związanych z rozpoczynaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

Porad udzielają studenci ostatnich lat studiów prawniczych pod opieką merytoryczną nauczycieli akademickich WPAE. Poradnia służy pomocą osobom, które nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych. Zwracając się po poradę, uzyskuje się nieodpłatną poradę prawną, ale też przyczynia się do zdobywania przez studentów kompetencji praktycznych i funkcjonowania poradnictwa prawnego pro bono.

Zgłoś się, jeżeli: 

  • znalazłeś się w trudnej sytuacji
  • borykasz się z problemem dotyczącym kwestii prawnej w życiu codziennym
  • Przydałaby Ci się znajomość przepisów prawnych
  • potrzebujesz porady, jak rozwiązać sprawę majątkową, rodzinną, urzędową lub inną
  • nie możesz sobie pozwolić na pokrycie kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Obecnie, ze względu na pandemię, Poradnia nie prowadzi dyżurów stacjonarnych, ale możliwe jest uzyskanie porady:

  • drogą mailową (poprzez mail Poradni: upp@uwr.edu.pl);
  • listownie (adres korespondencyjny Poradni: Uniwersytecka Poradnia Prawna, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław).

By skorzystać z usług Poradni, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy. Przed wysłaniem formularza, proszę zapoznać się z regulaminem Poradni. 

Aktualizowane informacje o działalności Poradni znajdują się na stronie internetowej

 
R
Regulaminy
 
F
Formularze