Strona używa plików cookies więcej

Buddy System

Buddy System to inicjatywa mająca na celu międzynarodową i międzykulturową wymianę doświadczeń, urozmaicanie studenckiego życia ciekawymi spotkaniami i danie studentom możliwości odkrywania Wrocławia
na nowo. Buddy System to projekt, którego celem jest zintegrowanie zagranicznych Studentów z lokalną społecznością studencką. Zagraniczny Student dzięki wzięciu udziału w projekcie może o wiele szybciej poznać
kulturę lokalną, miasto czy też struktury Uniwersytetu Wrocławskiego.

Główne założenia projektu Buddy System

Inicjatywie Buddy System towarzyszy sztandarowe założenie takie jak ułatwienie Studentom z wymiany międzynarodowej integrację w społeczność Uniwersytetu Wrocławskiego. Poprzez zgłoszenie się do projektu Student z wymiany międzynarodowej oraz jego lokalny odpowiednik mogą rozwinąć swoją świadomość kulturową czy też język obcy.

Jak działa Buddy System?

Buddy System działa według ustalonego schematu. Każdemu zgłoszonemu studentowi z zagranicy przydzielony zostaje chętny do pomocy i wymiany doświadczeń student Uniwersytetu Wrocławskiego. Studenci zostają dopasowani według odpowiedniego algorytmu, który został napisany wspólnie przez Studentów z Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Studentów z Uniwersytetu w Amsterdamie. Algorytm bierze pod uwagę takie kwestie jak zainteresowania, ulubione sposoby spędzania czasu, języki, w jakich aplikant mówi oraz kierunek studiów.

W jakich kwestiach Student-obcokrajowiec może liczyć na pomoc?

Student zagraniczny zgłoszony do projektu uzyska swojego lokalnego odpowiednika, który będzie zobligowany do pomocy w takich kwestiach jak odebranie zagranicznego studenta z lotniska, pomoc w składaniu potrzebnych dokumentów, odprowadzenie na wydział w pierwszy dzień zajęć, oprowadzenie po Wrocławiu, pokazanie, jak kupić bilet miesięczny czy jak działa poczta. Każdemu Buddy System towarzyszy oferta wydarzeń integracyjnych dla uczestników, wyjścia do muzeów itp. O reszcie decydują sami uczestnicy.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Udział w projekcie może wziąć każdy Student Uniwersytetu Wrocławskiego. Największym zainteresowaniem kierują się Studenci, którzy mają doświadczenie w wymianie międzynarodowej poprzez takie inicjatywy jak np. Erasmus. Buddy System to także pewien przedsmak międzynarodowego środowiska, z którym spotykają się na co dzień Studenci Erasmusa, stąd jeżeli planujesz wziąć udział w Erasmusie to Buddy System będzie idealnym projektem, który umożliwi Ci zebranie doświadczenia w międzynarodowym towarzystwie.

Liczby projektu Buddy System

Dotychczas w programie wzięli udział studenci z 45 krajów, a największy dystans, jaki student pokonał, by dotrzeć do Wrocławia, to 12 tysięcy kilometrów. Liczba Studentów, którzy wzięli udział w projekcie wynosi 1175 osób łącznie do tej pory.

Kto realizuje projekt Buddy System na Uniwersytecie Wrocławskim?

Inicjatywa prowadzona przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Jak zgłosić się do projektu Buddy System?

Zgłosić się do projektu można poprzez wypełnienie prostego formularza zgłoszeniowego. Formularz zakłada uwzględnienie bardzo podstawowych (ale kluczowych) informacji na swój temat (wydział, wiek, płeć, zainteresowania, etc.). Kiedy tylko wypełnisz formularz algorytm przeanalizuje twoje odpowiedzi i poszuka najbardziej pasującej do Ciebie osoby spośród zgłoszonych studentów z wymiany. Potem pozostaje ci tylko czekać na maila z danymi kontaktowymi do przypisanej Ci osoby, a kiedy już go dostaniesz – odezwać się i umówić na spotkanie. Ważnym podkreślenia jest fakt, że rekrutacja nie przebiega w trybie ciągłym, tylko że na miesiąc przed rozpoczęciem każdego semestru.

Formularz zgłoszeniowy na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 znajduje się na stronie.

W kwestii dodatkowych pytań prosimy kontaktować się pod mail buddysystemuwr@gmail.com.