Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Ponad 12 mln zł dla UWr

Ponad 12 mln zł otrzymają naukowczynie i naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS Narodowego Centrum Nauki. Serdecznie gratulujemy.

Oto lista grantobiorców z Uniwersytetu Wrocławskiego:

dr Bernadeta Justyna Kufel-Diakowska (archeologia), Odkodować kamienie. Gospodarcze, społeczne i symboliczne znaczenie makrolitycznych wytworów kamiennych u społeczności neolitycznych (VI-III tys. p.n.e.) Polski południowo-zachodniej – ujęcie biograficzne, 1.642.320;

dr hab. Michał Przemysław Białek (psychologia), Poprawa decyzji przez zmianę trybu przetwarzania informacji. Wgląd z badań nad efektem języka obcego – 1.757.100;

dr hab. Agnieszka Ewa Sorokowska (psychologia), Psychologiczne skutki rodzicielstwa wśród par – badanie podłużne – 1.168.211;

dr hab. Mateusz Czesław Strzelecki (geografia), GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości – 3 050 000;

dr Bartosz Szyszko (chemia), Ku supramolekularnej nanotopologii: w poszukiwaniu nowych motywów do konstrukcji splotów i węzłów molekularnych – 2.490.440;

prof. Tomasz M. Niedzielski (nauki o ziemi), Prognozowanie stanów wody na niemonitorowanych odcinkach rzek z wykorzystaniem satelitarnych danych altimetrycznych – 1.825.000.

Uniwersytet Wrocławski, biologia, uczestniczy też w konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim w projekcie dra Rafała Mostowego, Zastosowanie genomiki epidemiologicznej oraz mikrobiologii doświadczalnej do badania ewolucji zakresu gospodarzy u bakteriofagów – 3.748.699.

SONATA BIS to konkurs na projekty badawcze, których celem jest powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających tytuł naukowy lub uprawnień równorzędnych. Kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. W rozstrzygniętej właśnie dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS finansowanie o łącznej wartości niemal 179 mln zł otrzyma 76 z 427 złożonych wniosków.

Więcej informacji.

Dodane przez: Agata Sałamaj

15 Lut 2021

ostatnia modyfikacja: 18 Lut 2021