Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka

Ponad 15 mln zł z NCN na badania podstawowe

Narodowe Centrum Nauki 15 lutego ogłosiło listy laureatów konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9. W sumie ponad 325 mln zł trafi do badaczy rozpoczynających samodzielną karierę naukową, tworzących zespoły badawcze, realizujących projekty we współpracy międzynarodowej oraz prowadzących pionierskie badania naukowe. Ponad 15,5 mln zł trafi do 14 uczonych z UWr, z czego większość, bo blisko 8,8 mln zł otrzyma na swoje badania siedmioro pracowników Wydziału Chemii. 

Do konkursu HARMONIA można było zgłaszać projekty badawcze planowane w ramach współpracy międzynarodowej, która może polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Do 9. edycji konkursu zgłoszono 202 projekty, z których 53 otrzymają finansowanie o łącznej wartości ponad 40 mln zł. Wśród zwycięskich propozycji znalazły się trzy projekty kierowane przez uczonych z UWr.

MAESTRO to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń. W 9. edycji konkursu finansowanie otrzyma 11 z 87 nadesłanych wniosków. Łącznie na realizację projektów zostanie przekazanych 39 mln zł, z czego 3,5 mln zł trafi na UWr.

SONATA BIS to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem nowo utworzonej grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Finansowanie o łącznej wartości niemal 155 mln zł otrzyma 86 z 338 zgłoszonych projektów, w tym 4 kierowane przez uczonych z UWr.

SONATA to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie naukowców rozpoczynających samodzielną karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji złożono 607 wniosków, z czego do finansowania wybrano 151. Na realizację projektów zostaną przekazane prawie 93 mln zł. Laureatami w tej edycji zostało sześciu uczonych z UWr.

Pełna lista laureatów na stronie Narodowego Centrum Nauki.

zebr. Kamilla Jasińska

Dodane przez: Kamilla Jasińska

15 Lut 2018

ostatnia modyfikacja: 28 Lut 2018