Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Wydarzenia

Ponad 16 milionów złotych na badania na UWr

Narodowe centrum Nauki ogłosiło wyniki najnowszych, piętnastych edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Nagrodzonych zostało w sumie 22 naukowców z UWr. Otrzymają oni łącznie prawie 16,5 mln zł.

Konkurs OPUS jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, bez względu na ich staż naukowy i etap kariery, na jakim się znajdują. Naukowcy mogą się ubiegać o środki na zatrudnienie zespołu badaczy, zakupienie lub stworzenie aparatury naukowej do zbadania danego zagadnienia. W ramach tego konkursu można się ubiegać o dowolną sumę dofinansowania.

W piętnastej edycji złożono 1838 wniosków, a prawie 360 mln złotych otrzyma 359 naukowców. Wśród nich znalazło się 15 badaczy z UWr, na swoje badania otrzymają 15 437 590 zł

Nagrodzone projekty:

 • „Sztuka mezolityczna w Polsce: znaczenie społeczne i rytualne artefaktów w świetle ich biografii”, dr hab. Tomasz Wojciech Płonka (WNHP), 414 250 zł, panel HS3. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/411347-pl.pdf
 • „Parlamenty narodowe jako <<multi-arena players>> w Unii Europejskiej?”, dr Karolina Borońska-Hryniewiecka (WNS), 471 693 zł, panel HS5. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/407097-pl.pdf
 • „(De/Re)Konstruowanie granic – narracje i imaginacje o miastach podzielonych w Europie Środkowej w perspektywie porównawczej”, dr hab. Elżbieta Joanna Opiłowska (WNS), 697 088 zł, panel HS6. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/410469-pl.pdf
 • „Wpływ mikrośrodowiska nowotworu na skuteczność celowanej terapii czerniaka”, dr hab. Dorota Nowak (WB), 1 431 960 zł, panel NZ 5. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/410219-pl.pdf
 • „Dynamika cyklu życiowego <<żywego antybiotyku>>, Bdellovibrio bacteriovorus w trakcie drapieżnictwa na bakteriach chorobotwórczych”, prof. dr hab. Jolanta Zofia Zakrzewska-Czerwińska (WB), 1 711 600 zł, panel NZ6. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/408158-pl.pdf
 • „Funkcja kwasu abscysynowego w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium”, dr hab. Anna Małgorzata Kulma (WB), 1 625 000 zł, panel NZ9. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/409830-pl.pdf
 • „Abstrakcyjne metody w teorii przestrzeni Banacha”, prof. dr hab. Grzegorz Plebanek (WMI), 293 600 zł, panel ST1. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/407985-pl.pdf
 • „Monomeryczne i oligomeryczne profirynoidy o wielu centrach redoks: otrzymywanie i charakterystyka organicznych układów o wysokim ładunku i spinie”, prof. dr hab. Piotr Jan Chmielewski (Wch), 1 635 600 zł, panel ST5. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/412377-pl.pdf
 • „Oparte na granatach ratiometryczne nanotermometry luminescencyjne o najwyższych osiągach dla wysokorozdzielczych aplikacji”, prof. dr hab. Eugeniusz Zych (WCh), 1 510 200 zł, panel ST5. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/409159-pl.pdf
 • „Krzywizny i wnęki: metoda fold-in jako uniwersalne narzędzie syntezy złożonych struktur aromatycznych”, prof. dr hab. Marcin Łukasz Stępień (WCh), 1 800 000 zł, panel ST5. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/411304-pl.pdf
 • „Projektowanie i otrzymywanie heterometalicznych klastrów molekularnych. Badania ich właściwości katalitycznych i transformacji do nowych nanomateriałów”, prof. dr hab. Piotr Ludwik Sobota (WCh), 1 462 800 zł, panel ST5. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/408503-pl.pdf
 • „Związki koordynacyjne miedzi(I) dla termicznie aktywowanej fluorescencji (TADF): Od tuningu struktury do nowoczesnych materiałów i sensorów”, dr hab. inż. Piotr Marek Smoleński (WCh), 681 199 zł, panel ST5. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/410818-pl.pdf
 • „Optymalizacja kombinatoryczna przez pryzmat trasy komiwojażera i skojarzeń”, dr hab. Katarzyna Ewa Paluch (WMI), 588 000 zł, panel ST6. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/414101-pl.pdf
 • „Sejsmiczne ograniczenia na budowę wewnętrzną gwiazd typu widmowego A i F”, prof. dr hab. Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz (WFA), 626 600 zł, panel ST9. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/407352-pl.pdf
 • „Asterosejsmiczne ograniczenia na procesy mieszania w gwiazdach typu B”, dr Przemysław Walczak (WFA), 488 000 zł, panel ST9. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/412384-pl.pdf

Konkurs PRELUDIUM przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają swoją karierę naukową i nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Nie jest tu brany pod uwagę wiek osoby startującej w konkursie, a uzyskać można do 70 tys. zł (rocznie). Do konkursu zgłoszono 1132 wnioski, zakwalifikowano do finansowania 259, z czego 7 z UWr. Nasi naukowcy otrzymali w sumie 1 272 395 zł.

Nagrodzone projekty:

 • „Literacki bedeker – nowe topografie lektury”, mgr Joanna Maria Maj (WF), 147 420 zł, panel HS2. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/408919-pl.pdf
 • „Kulisy funkcjonowania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów na emigracji w świetle korespondencji (1929-1938)”, mgr Magdalena Maria Gibiec (WNHP), 109 646 zł, panel HS3. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/410177-pl.pdf
 • „Wpływ (nie)lokalnych populacji na kształtowanie kremacyjnych praktyk pogrzebowych w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w południowo-zachodniej Polsce”, mgr Agata Hałuszko (WNHP), 209 916 zł, panel HS5. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/407584-pl.pdf
 • „Mechanizmy molekularne allosterycznej modulacji receptora GABA poprzez poziom pH”, mgr inż. Michał Adam Michałowski (WNB), 175 600 zł, panel NZ1. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/412007-pl.pdf
 • „Molekularna charakterystyka mitoferryn u modelowej rośliny Arabidopsis thaliana”, mgr Karolina Maria Małas (WNB), 210 000 zł, panel NZ1. Więcej o projekcie:https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/407905-pl.pdf
 • „GROZA- Wpływ wywołanych zmianami klimatu geozagrożeń na środowiska wybrzeży grenlandzkich – studium Zatoki Disko, zachodnia Grenlandia”, mgr Marek Wojciech Jaskólski (WNZKŚ), 210 000 zł, panel ST10. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/407981-pl.pdf
 • „Ewolucja płaszcza litosferycznego Ziemi pod NE przedłużeniem rowu górnego Renu (Vogelsberg) i w Masywie Centralnym”, mgr Małgorzata Ziobro (WNZKŚ), 209 813 zł, panel ST10. Więcej o projekcie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/410372-pl.pdf

Dodane przez: Agata Kreska

21 Lis 2018

ostatnia modyfikacja: 29 Lis 2018