Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Pracownicy

Popracujmy nad statutem – zaprasza rektor UWr

Uniwersytet Wrocławski – Uczelnia Badawcza. A jednocześnie uczelnia, która się zmienia, chce działać skuteczniej, szybciej, bardziej transparentnie. By tak się stało, potrzebne są zmiany w statucie uczelni. Dlaczego? Co zmienić i jak – odpowiedź znaleźć można w poniższym wystąpieniu rektora prof. Przemysława Wiszewskiego. Rektor zaprasza całą wspólnotę do intensywnej pracy nad statutem. By wszyscy mogli wnieść wkład w zmiany stworzono specjalnego maila – statut2020@uwr.edu.pl. Jak z niego skorzystać, co wpisać – odpowiedź w poniższym wystąpieniu rektora. Do 16 października czekamy na uwagi!

Szanowni Państwo,

Dlaczego chciałbym zmienić Statut Uniwersytetu?

W trakcie naszych rozmów towarzyszących wyborom rektorskim, a także w swoim programie, mówiłem o konieczności wprowadzenia poprawek do naszego Statutu. Nie dlatego, że jest on bardzo zły. Ostatnie miesiące pokazały, że jesteśmy w stanie funkcjonować w jego ramach, a także przejść przez najważniejsze dla Uniwersytetu zmiany władz. Trudno byłoby mi jednak wskazać elementy naszego Statutu, które odpowiadałyby uchwalonej niedawno, bardzo ambitnej Strategii Uniwersytetu na lata 2020-2030. Chcemy być uczelnią badawczą, budować nasze międzynarodowe znaczenie, kształcić elity i rozwijać współpracę z otoczeniem. W mojej ocenie nasz Statut nie wspiera dziś tych działań.

Jaki jest dziś nasz Statut?

Nasz Statut w bieżącym kształcie jest klarowną deklaracją chęci utrzymania stanu, jaki był przed jego wprowadzeniem. Obecne w nim nowe elementy powstały z konieczności zachowania jego zgodności z wymogami nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Te wymuszone zmiany nie zawsze dobrze wpasowują się w ogólne ramy naszej działalności. Nie wspierają wyraźnie dążenia do naszych celów strategicznych. A ostatecznie – konstrukcja i treść wielu zapisów budzi głębokie obawy o zgodność z Ustawą, co jednoznacznie wyraża Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Co jest dobre, co warto zmienić?

Po upływie ponad roku od wprowadzenia Statutu wszyscy widzimy jego silne i słabe strony. Na pewno umożliwił nam względnie spokojne wdrożenie zapisów nowej Ustawy. Jako osoba odpowiedzialna za przyszłość naszej Wspólnoty staram się być pragmatykiem. Dlatego dla mnie najistotniejsze jest, by Statut zgodny był z Ustawą, ale przede wszystkim by wspierał realizację naszej Strategii. Zmiany, które chciałbym w nim wprowadzić, powinny ułatwić i zdecydowanie wspierać prowadzenie wysokiej jakości badań i dydaktyki, rozwijanie kontaktów międzynarodowych, a także współpracę z instytucjami życia gospodarczego i społecznego. I nie jest to kolejność przypadkowa – oddaje hierarchię celów Uczelni. Hierarchia ta jest podporządkowana fundamentalnym wartościom naszego Uniwersytetu – ośrodka racjonalnej refleksji, centrum innowacji badawczych, społecznych i kulturalnych.

Jak zmienić Statut?

Uważam, że cele te osiągniemy usuwając ze Statutu kłopotliwe sprzeczności z Ustawą, dążąc do uproszczeń strukturalnych i procesowych, formując ustrój tak, by jasno wskazywał na definiujące nas wartości. Musimy jednak działać rozważnie, bo zwłaszcza w czasie epidemicznym potrzeba nam spokoju i skupienia. A ostatecznie od struktury ważniejsza jest treść, która ją wypełnia – badania, rozwój, dydaktyka. Na nich musimy skupić nasze codzienne działania i Statut powinien je chronić i wspierać.

Konsultacje i proces zmiany

Proponuję Państwu trzytygodniowe konsultacje dotyczące zmian w Statucie. Swoje uwagi dotyczące Statutu przesyłajcie do 5 października na adres statut2020@uwr.edu.pl. Proszę o zachowanie formatu, który pozwoli nam je sprawnie analizować. Każde zgłoszenie powinno zawierać trzy elementy:

1) bieżący zapis Statutu (paragraf, punkt, treść)

2) proponowana forma zmiany bieżącego zapisy (paragraf, punkt, treść)

3) uzasadnienie zmiany, w szczególności jej powiązanie ze Strategią UWr.

Zebrane materiały przeanalizuje rektorski Zespół ds. Statutu, który chciałbym powołać jeszcze we wrześniu. Państwa propozycje wraz z przedstawionymi przeze mnie założeniami i sugestiami zmian będą stanowiły fundament prac Zespołu. Przyjęty przeze mnie projekt przedłożę Senatowi i Radzie Uniwersytetu. Mam nadzieję, że uda nam się, pracując ciężko, ale systematycznie, wprowadzić poprawki do lutego 2021 r.

Statut dla przyszłości

Jestem dobrej myśli. Możemy czerpać z doświadczeń innych uczelni, dopytywać się o złe i dobre skutki wprowadzanych tam zmian. Próbujmy myśleć szeroko – a jednocześnie odnosić nasze pomysły ściśle do naszej sytuacji tu i teraz.

Nic nie jest nam dane na wieczność, zmieniamy się, by lepiej realizować nasze powołanie. By Uniwersytet mógł nie tyle trwać, co rozwijać się i zmieniać świat. Świat, który jak tlenu potrzebuje racjonalności i innowacji. Musimy mu wyjść naprzeciw. Razem stwórzmy lepsze prawo dla naszej Wspólnoty!

==========================

autorem tekstu jest rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

Dodane przez: Tomasz Sikora

15 Wrz 2020

ostatnia modyfikacja: 20 Paź 2020