Strona używa plików cookies więcej

Program Studium Generale

Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 17.15–19.15 w sali im. J. Czekanowskiego
(Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35)

20 lutego 2018

prof. dr hab. Piotr Oszczanowski
Siedemdziesiąt lat Muzeum Narodowego we Wrocławiu (1948–2018)
1. Początki Muzeum Państwowego we Wrocławiu (1948) – idea powstania, pierwsze zbiory, wystawy, hołd dla Założycieli i pierwszych Pracowników
2. 70 lat działalności. Od Muzeum Państwowego przez Muzeum Śląskie po Muzeum Narodowe
3. 2018 – rok jubileuszowy Muzeum Narodowego we Wrocławiu – tegoroczne plany, spojrzenie w przyszłość
prof. dr hab. Adam Jezierski – wprowadzenie do dyskusji

27 lutego 2018

prof. dr hab. Leonora Bużańska
Komórki macierzyste w dobie postępu biotechnologicznego i medycyny spersonalizowanej
1. Czy istnieją komórki macierzyste w ośrodkowym układzie nerwowym człowieka?
2. Jaką rolę spełniają komórki macierzyste w medycynie spersonalizowanej?
3. W jaki sposób postęp biotechnologiczny przybliża nam powszechne zastosowanie komórek macierzystych w terapii schorzeń neurologicznych?
prof. dr hab. Jerzy Leszek – wprowadzenie do dyskusji

6 marca 2018

prof. dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron
Spotkanie psychologii społecznej z fizyką
1. Co ma wspólnego modelowanie agentowe układów społecznych z fizyką statystyczną?
2. Czy ludzi można traktować jak cząstki?
3. Czy fizyk może pomóc psychologowi, czy wprost przeciwnie?
prof. dr hab. Katarzyna Byrka – wprowadzenie do dyskusji

13 marca 2018

dr Patryk Chudzik
Ministrowie Faraona i ich grobowce w Tebach Zachodnich
1. Dwór Mentuhotepa II
2. „Domy życia” z okresu Średniego Państwa
3. Chwała zmarłym przodkom
dr hab. Mateusz Żmudziński – wprowadzenie do dyskusji

20 marca 2018

dr Roland Mruczek
W poszukiwaniu rotundy Piotra Włostowica na Ślęży
1. Badania archeologiczno–architektoniczne szczytu Ślęży
2. Poszukiwania reliktów opactwa Najświętszej Marii Panny, grodu kasztelańskiego i zamku Piastów świdnicko–jaworskich
3. Badania kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
mgr Tomasz Kastek – wprowadzenie do dyskusji

27 marca 2018

prof. dr hab. Małgorzata Chorowska
Zamek Piastowski na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu
1. Najnowsze badania
2. Podziemna ekspozycja reliktów
dr Roland Mruczek – wprowadzenie do dyskusji

 
P
Programy archiwalne