Strona używa plików cookies więcej

Program Studium Generale

Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 17.15–19.15 w sali im. J. Czekanowskiego
(Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35)

11 grudnia 2018

dr inż. Sławomir Drobczyński
„Pęseta optyczna – Nagroda Nobla z fizyki w 2018 r.”
1. Oddziaływanie światła z materią
2. Budowa manipulatora optycznego
3. Zastosowanie pęsety optycznej

18 grudnia 2018

prof. dr hab. Robert Wysocki
„Arszenik i stare koronki” – w teatrze i w rzeczywistości”
1. Historia użycia arsenu w medycynie
2 Mechanizmy toksyczności arsenu
3. Mechanizmy oporności komórek na arsen
prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek – wprowadzenie do dyskusji

8 stycznia 2019

prof. dr hab. Janusz Degler
„Teatr we Wrocławiu 1945–1965”
1. Tradycje teatralne Wrocławia
2. Pierwsze sezony
3. Rozwój życia teatralnego po 1956 r.
Zwiedzanie Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego (Pałac Królewski, pl. Wolności 7a)

15 stycznia 2019

dr inż. Jan Francyk
„Bretania – tam gdzie powstały zręby telekomunikacji”
1. Przyroda
2. Historia
3. Współczesność
Wystawa zatytułowana jak wykład

 
P
Programy archiwalne