Strona używa plików cookies więcej

Dolnośląski Festiwal Nauki jest odbywającą się we wrześniu imprezą popularnonaukową, organizowaną przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk i środowiska pozauczelniane.

W trakcie prelekcji, warsztatów i zajęć w laboratoriach naukowcy starają się w zrozumiały dla wszystkich sposób prezentować osiągnięcia nauki.

Każdego roku, poza edycją stacjonarną we Wrocławiu, organizowane są październikowe sesje wyjazdowe w Legnicy, Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich oraz Bystrzycy Kłodzkiej.

Środowiskowym koordynatorem DFN był przez wiele ostatnich lat prof. Kazimierz Orzechowski, chemik z Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Festiwalem związany jest od początków jego istnienia. Był sercem i duszą całego przedsięwzięcia. Funkcję uczelnianego koordynatora Festiwalu pełnił do niedawna prof. Adam Pawłowski, pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, a od 2017 r. dr Grażyna Antczak z Wydziału Fizyki i Astronomii. Wykłady, warsztaty, pokazy i laboratoria odbywają się na dziesięciu wydziałach UWr, w Instytucie Konfucjusza, w Studium Języków Obcych i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Dolnośląski Festiwal Nauki na UWr
Dolnośląski Festiwal Nauki na UWr. Fot. Jerzy Katarzyński/UWr

Najwięcej imprez przygotowują zwykle wydziały przyrodnicze i to one przyciągają największą rzeszę zainteresowanych nauką. Na Wydziale Nauk Biologicznych szczególnym powodzeniem cieszą się laboratoria i wszelkie zajęcia praktyczne. Na zajęciach pt.: Mikroskopia elektronowa w biologii i medycynie uczestnicy obserwowali przedziwny widok powiększonych struktur komórkowych lub innych obiektów. Zainteresowanie wzbudziły również imprezy dotyczące wykorzystywania organizmów żywych do oceny stanu środowiska.

Bogata oferta przygotowana przez Wydział Fizyki i Astronomii zgromadziła prawie cztery tysiące gości w różnym wieku. Tłumnie odwiedzali zwłaszcza cyk i kiermasz fizyczny.

Z oferty Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska dużą popularnością cieszyły się imprezy plenerowe: Kamienne obrazy, Trylobit – zrób to sam oraz Wypłucz sobie złoto a także pokazy Ziemia w ruchu, czyli jak powstają góry i rowy.

Ponad trzy i pół tysiąca gości przekroczyło progi Wydziału Chemii, gdzie uczniowie sami przeprowadzali doświadczenia.

Wydział Matematyki i Informatyki wielkim powodzeniem cieszył się Maraton matematyczny. W spotkaniach pt.: Ile jest matematyki w języku? i Systemy językowe naturalne i formalne, prowadzący prezentowali matematyczne metody opisu języka i komunikacji.

Dolnośląski Festiwal Nauki na UW
Dolnośląski Festiwal Nauki na UWr. Fot. Jerzy Katarzyński/UWr

Bogatą ofertę poświęconą zagadnieniom ekonomicznym, historycznym i ogólnospołecznym odkrywali goście wydziałów: Nauk Społecznych, Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

Wiele imprez poświęcono również naukom humanistycznym. Uczestnicy odkrywali je podczas spotkań festiwalowych organizowanych przez Wydział Filologiczny, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Bibliotekę Uniwersytecką i Instytut Konfucjusza, gdzie hitem okazały się warsztaty z budowy chińskiego lampionu i wycinanki.

Sukces Dolnośląskiego Festiwalu Nauki jest efektem współpracy wielu osób – pracowników Biura DFN, prowadzących imprezy oraz koordynatorów wydziałowych. To właśnie oni rozpowszechniają ideę Festiwalu na swoich wydziałach, zachęcają pracowników do organizowania wykładów, pokazów, wystaw i warsztatów. Czuwają także nad przebiegiem imprez.

Dolnośląski Festiwal Nauki na UWr
Dolnośląski Festiwal Nauki na UWr. Fot. Jerzy Katarzyński/UWr