Strona używa plików cookies więcej

Jesteś nauczycielem, chcesz urozmaicić swoje lekcje i pokazać uczniom fascynujący świat nauki?

Sprawdź ofertę Uniwersytetu Wrocławskiego, skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nauczyciele znajdą w niej zajęcia z obszaru nauk przyrodniczych, prawnych i społecznych, humanistycznych i filologicznych, ścisłych i technicznych. Istnieje możliwość zamówienia takich lekcji, które mogą odbyć się albo na terenie uniwersytetu, albo w szkole, która zgłosi zapotrzebowanie na takie zajęcia.

Wydział Chemii, w ramach cyklu Ambasadorowie Nauki przygotował serię prezentacji naukowych, dostosowaną do nowej podstawy programowej nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym. Niesłabnącą popularnością cieszą się warsztaty chemiczne, w trakcie których grupy uczniów realizują cykl doświadczeń wybranych przez opiekunów z dostępnego katalogu, opracowanego przez dydaktyków z Wydziału Chemii.

Nauczyciele mogą wybierać z bogatej oferty, przygotowanej przez uniwersyteckie muzea: Człowieka, Przyrodnicze i Geologiczne. W Stacji Ekologicznej „Storczyk”, poza zajęciami terenowymi organizowane są zielone szkoły. Ogród Botaniczny pięć razy w roku zaprasza dzieci i młodzież na plenery plastyczne.

Wsparciem, zwłaszcza dla nauczycieli klas maturalnych, są zajęcia z matematyki. Tłumy przyciągają Wrocławskie Spotkania Matematyczne, czyli cykl wykładów popularnonaukowych, odbywających się raz w miesiącu w Instytucie Matematycznym. Naukowcy uniwersytetu pomagają też w tworzeniu międzyszkolnych kółek matematycznych i realizują projekty „Matma nie gryzie” i „Oswoić matmę”, do których mogą zgłaszać się całe szkoły.

Setki maturzystów przygotowują się do egzaminu dojrzałości na kursach z biologii, chemii, historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie, organizowanych przez Fundację dla Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajęcia prowadzą wykładowcy uniwersyteccy oraz nauczyciele szkół średnich mający uprawnienia do egzaminowania maturzystów.

Nauczyciele korzystają również z bogatej oferty uniwersytetu, jaka co roku jest przygotowywana w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Na zajęcia mogą zgłaszać się całe szkoły.

Większość zajęć jest bezpłatna. Zapraszamy!

 
N
Nauki przyrodnicze
 
N
Nauki prawne i społeczne
 
N
Nauki humanistyczne i filologiczne
 
P
Prezentacje dla szkół
 
O
Oferta dla nauczycieli i doradców zawodowych