Strona używa plików cookies więcej

Interdyscyplinarne Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa łączy różnorodne dziedziny wiedzy specjalistycznej i szuka uniwersalnych praw pozwalających poznać i zrozumieć otaczający nas świat.

Wykłady wybitnych naukowców przedstawiających na seminariach Studium Generale aktualne i ważne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy tłumaczą rzeczywistość i pokazują jej jedność.

Studium Generale zostało założone przez prof. Jana Mozrzymasa, fizyka, rektora uczelni w kadencji 1984-1987 i powołane uchwałą Senatu UWr 17 lutego 1993 roku.

Wykłady połączone z dyskusją dostępne są dla wszystkich zainteresowanych i odbywają się we wtorki w godzinach 17.15–19.15 w sali im. J. Czekanowskiego (Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35)

 
P
Program Studium Generale
 
K
Kontakt
 
P
Publikacje
 
H
Historia
 
R
Rada naukowa
 
K
Kontakt