Strona używa plików cookies więcej

Otaczająca nas rzeczywistość, dzieła stworzone przez przyrodę i przez człowieka stanowią jedność. W pierwszym okresie działania szkół i uniwersytetów poznawanie świata sprowadzało się do studiowania i zrozumienia tej jedności. Jednak w miarę rozwoju badań naukowych następowała daleko idąca specjalizacja, atomizacja wiedzy, zagubienie idei jedności.

Celem Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa jest stworzenie pomostów pomiędzy dziedzinami wiedzy specjalistycznej, szukanie uniwersalnych praw pozwalających poznać i zrozumieć otaczający nas świat. Rzeczywistość, w której żyjemy, ma różne oblicza. Wykłady wybitnych naukowców przedstawiających na seminariach Studium Generale aktualne i ważne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy mają ukazać oblicza tej rzeczywistości i pokazać jej jedność.

Studium Generale ma wieloletnią tradycję. Założone zostało przez prof. Jana Mozrzymasa (1937-2006), fizyka, rektora uczelni w kadencji 1984-1987 i powołane uchwałą Senatu UWr w dniu 17 lutego 1993 roku. 5 marca 2013 roku świętowało dwudziestolecie swojej działalności. Spotkania seminarium są otwarte dla wszystkich chętnych. Wykład, podczas którego autor przedstawia najnowsze wyniki badań z określonej dziedziny wiedzy na tle wcześniejszych dokonań naukowych, a także swoje przemyślenia i refleksje, trwa około 45 minut. Następnie prowadzona jest dyskusja, poprzedzona wprowadzeniem.

 
P
Publikacje
 
P
Program Studium Generale
 
H
Historia
 
R
Rada naukowa
 
K
Kontakt