Strona używa plików cookies więcej

Program Studium Generale

Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 17.15–19.15 w sali im. J. Czekanowskiego
(Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35)

18 lutego 2020

prof. dr hab. Alicja Szastyńska-Siemion
Sport grecki jako nośnik kultury
1. Igrzyska sportowe
2. Opowieści o założeniach igrzysk
3. Epinikion – poezja sportu
dr hab. Karol Zieliński, prof. UWr – wprowadzenie do dyskusji

25 lutego 2020

prof. dr hab. Zbigniew Makarewicz
Pomnik Adama Mickiewicza projektu Zbigniewa Pronaszki
1. Wileńska przygoda projektu – model czy realizacja?
2. Dzieje idei pomnika
3. Odnowienie idei pomnika dla Wrocławia
dr Aleksander Srebrakowski – wprowadzenie do dyskusji

3 marca 2020

dr inż. Jan Francyk
Centrum Pompidou i zamek Guedelon jako przykład zderzenia różnych tendencji w architekturze
1. Centrum Pompidou w Paryżu (1977r.)
2. Centrum Pompidou w Metz (2009r.)
3. Budowa zamku Guedelon – renesans średniowiecza?
prof. dr hab. Ernest Niemczyk – wprowadzenie do dyskusji

10 marca 2020

prof. dr hab. Andrzej Lange
Immunoterapia onkologiczna i leczenie celowane stanowią o postępie onkologii
1. Zdarzenia lekarskie i obserwacje naukowe dokumentujące znaczenie odporności w patomechanizmie raka
2. Obecność mutacji związanych z rozpoznaniem nowotworu stanowi o możliwości celowanej terapii
3. Wspomaganie odporności w leczeniu raka
4. Immunoterapia i celowana terapia współpracują w leczeniu nowotworów

17 marca 2020

Marek Dyżewski
Męka Pańska w muzycznym theatrum Jana Sebastiana Bacha
1. Słowo Ewangelii dopełnione muzyką
2. Kunszt retoryczny w akcie objawiania ukrytych znaczeń
3. Rola ewangelisty jako wyzwanie dla śpiewaka, mówcy i aktora w jednej osobie

24 marca 2020

prof. dr hab. Jan Biliszczuk
Ikony światowego mostownictwa
1. Mostowe ikony starożytności
2. Kształtowanie i technologia budowy mostów w ujęciu historycznym
3. Polityka a mosty
4. Najwybitniejsze mosty współczesności

 
P
Programy archiwalne