Strona używa plików cookies więcej

Program Studium Generale

Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 17.15–19.15 w sali im. J. Czekanowskiego
(Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35)

19 lutego 2019

prof. dr hab. Rościsław Żerelik
„Herb Wrocławia – dzieje, symbolika, rola społeczna”
1. Od dwugłowego orła do pięciopolowego herbu. Tajemnice zmian godła/herbu Wrocławia od połowy XIII wieku do 1990 roku
2. Dwugłowy orzeł, orzeł piastowski, św. Jan Chrzciciel, lew czeski, św. Jan Ewangelista, litera W, orzeł pruski, Krzyż Żelazny. Symbolika godeł wrocławskiego herbu
3. Wpływ społeczności Wrocławia na wybór herbu a polityczne naciski na jego zmiany
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – wprowadzenie do dyskusji

26 lutego 2019

dr Andrzej Wolański
„Stanisław Moniuszko – kompozytor nieznany”
1. Stanisław Moniuszko w Polsce po 1945 roku
2. Rok Moniuszkowski 2019 – polski problem narodowy
3. Sprawa źródłowego wydania utworów Stanisława Moniuszki
4. Wykonanie Moniuszkowskich pieśni dawniej i dziś
prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech – wprowadzenie do dyskusji

5 marca 2019

dr hab. Jurand Wojewoda
„Wiedza o budowie geologicznej Dolnego Śląska – 200 lat kartografii geologicznej we Wrocławiu”
1. Najstarsze mapy geologiczne Dolnego Śląska
2. Epoka map arkuszowych
3. Współczesna kartografia numeryczna i jej narzędzia
prof. dr hab. Stefan Cwojdziński – wprowadzenie do dyskusji

12 marca 2019

Joanna Lamparska, dziennikarka, autorka książek
„Skarby dolnośląskich zamków i pałaców – jak współcześni właściciele zabytkowych rezydencji radzą sobie z ich historią”
Tomasz Bonek, dziennikarz, autor książek – wprowadzenie do dyskusji

19 marca 2019

dr Agnieszka Wójtowicz
„<Ze skarbczyka babuni> Jerzego Grotowskiego, czyli jak stworzyć w PRL-u teatralne laboratorium”
1. Grotowski – rewolucjonista, Kraków 1956 r.
2. Teatr 13 Rzędów w Opolu
3. „Co jest w Polsce do myślenia?”
prof. dr hab. Janusz Degler – wprowadzenie do dyskusji

26 marca 2019

dr Krystyna Szayna-Dec
„Szkolnictwo na Podkarpaciu – 150. rocznica Gimnazjum w Jaśle”
1. Rys historyczny
2. Społeczność nauczycielsko-uczniowska – wybitne postaci
3. Wartości podstawowe niekwestionowane w sztuce wychowania i kształcenia młodzieży
dr Barbara Folta – wprowadzenie do dyskusji

2 kwietnia 2019

Marek Dyżewski
„<Mater Dolorosa> w muzycznych arcydziełach”
1. „Żale pod krzyżem”, „Opłakiwanie” i „Pieta” w języku muzyki
2. Struktura, artyzm i symbolika sekwencji „Stabat Mater”
3. „Matka Boleściwa” w tonacjach muzyki polskiej

 
P
Programy archiwalne