Strona używa plików cookies więcej

Program Studium Generale

Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 17.15–19.15 sala 2D im. Witolda Świdy na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii (budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10, I piętro)

Podczas wykładów prosimy o używanie maseczek ochronnych.

12 października 2021

prof. dr hab. Jan Burdukiewicz
Koncepcje początków ludzkości
1. Filozofowie o początkach rodzaju ludzkiego
2. Przyrodnicze hipotezy antropogenezy
3. Koncepcje kulturowe
4. Ewolucja biokulturowa
dr Wioletta Nowaczewska – wprowadzenie do dyskusji

19 października 2021

prof. dr hab. Jan Biliszczuk
Ikony światowego mostownictwa
1. Mostowe ikony starożytności
2. Kształtowanie i technologia budowy mostów w ujęciu historycznym
3. Polityka a mosty
4. Najwybitniejsze mosty współczesności

26 października 2021

prof. dr hab. Paweł Rudawy
Niezwykła wyprawa – Parker Solar Probe odsłania tajemnice korony słonecznej
1. Krótkie wprowadzenie – budowa Słońca i jego atmosfery, wpływ pola magnetycznego na procesy zachodzące na Słońcu
2. Metody nawigacji kosmicznej do Słońca, wykorzystanie oddziaływania grawitacyjnego
3. Cele poznawcze sondy Parker i jej przyrządy badawcze
4. Co już w drodze do Słońca odkryła sonda Parker
dr Paweł Preś – wprowadzenie do dyskusji

9 listopada 2021

prof. dr hab. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas
Możliwości obserwacji mikroświata
1. Dualizm korpuskularno-falowy światła, fale materii
2. Fizyczne podstawy mikroskopii elektronowej
3. Obrazy mikroświata

16 listopada 2021

prof. dr hab. Bogusław Pawłowski
Ewolucja mózgowia i koszty encefalizacji w filogenezie człowieka
1. Czy Homo sapiens ma faktycznie wyjątkowo duże umózgowienie i jak to mierzyć?
2. Jakie mogły być czynniki presji selekcyjnej na wzrost mózgowia w filogenezie człowieka?
3. Czy duży mózg jest biologicznym luksusem?

23 listopada 2021

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.
Tak żyli ludzie… rekonstrukcje wyglądu, warunków życia i zdrowia dawnych mieszkańców Polski
1. Czy możliwe jest odtworzenie historii życia dawnych ludzi?
2. Jakie tajemnice kryją szkielety?
3. Jak współczesna nauka wykorzystywana jest w antropologii?
dr Paweł Konczewski – wprowadzenie do dyskusji

 
P
Programy archiwalne