Strona używa plików cookies więcej

Program Studium Generale

Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 17.15–19.15 w sali im. J. Czekanowskiego
(Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35)

22 października 2019

prof. dr hab. Maciej Filipiak
Lasy i leśnictwo z perspektywy przedstawiciela nauk leśnych
1. Las jako ekosystem o wyjątkowym stopniu skomplikowania
2. Pionierzy, postpionierzy i driady – podobny cel, różne strategie
3. Lasy Dolnego Śląska na tle lasów Polski
dr Anna Napierała-Filipiak – wprowadzenie do dyskusji

5 listopada 2019

Marek Dyżewski
Polacy z wyboru
1. O cudzoziemcach, którzy karmiąc się chlebem polskiej kultury stawali się Polakami
2. O ich wybitnych dokonaniach w dziedzinie polskiej sztuki i nauki
3. O ich postawie wobec wybranej przez nich i umiłowanej Ojczyzny

19 listopada 2019

prof. dr hab. Karol Myśliwiec, członek Polskiej Akademii Nauk
Egipt za piramidami – 50 lat pracy archeologa
1. Aleksandria: Egipt czy Grecja?
2. Teby – wykopaliska i studia nad portretem królewskim
3. Epoka ptolemejska w świetle polskich wykopalisk w Delcie Nilu
prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – wprowadzenie do dyskusji

26 listopada 2019

prof. dr hab. Ewa Dębowska
Zastosowanie wybranych metod fizycznych w diagnostyce medycznej
1. Badanie ultrasonograficzne (USG) – podstawy fizyczne
2. Pomiar prędkości przepływu krwi z wykorzystaniem efektu Dopplera
3. Obrazowanie tkanek miękkich przy użyciu promieniowania Roentgena, czyli o tomografii komputerowej

 
P
Programy archiwalne