Strona używa plików cookies więcej

Program Studium Generale

Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 17.15–19.15 w sali im. J. Czekanowskiego
(Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35)

7 maja 2019

dr hab. inż. Wojciech Błażejewski
„Kompozytowe zbiorniki wysokociśnieniowe do magazynowania paliw w pojazdach”
1. Polimerowe materiały kompozytowe wzmacniane włóknami
2. Projektowanie, wytwarzanie oraz metody badań lekkich konstrukcji kompozytowych
3. Zasilanie silników pojazdów ekologicznych paliwem wodorowym i metanem zgromadzonymi w zbiorniku kompozytowym
prof. dr hab. Piotr Konderla – wprowadzenie do dyskusji

14 maja 2019

dr hab. Anna Błasiak, dr hab. Tomasz Błasiak
„Neurobiologiczne rozważania o pobudkach naszych działań”
1. Co nas motywuje do działania?
2. W jakim stopniu świadomie decydujemy, co i jak robimy?
3. Czy pobudki działań ludzi i zwierząt są różne?

21 maja 2019

prof. dr hab. Ryszard Przewłocki
„Epidemia uzależnień”
1. Czynniki podatności
2. Uzależnienie jako choroba mózgu
3. Nowe perspektywy leczenia
prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas – wprowadzenie do dyskusji

28 maja 2019

prof. dr hab. Piotr Biler, prof. dr hab. Grzegorz Karch
„Matematyka w biologii, biologia w matematyce”
Najprostsze środki matematyczne użyteczne do opisu zjawisk biologicznych na przykładzie modeli populacji. (Tworzenie wzorów na skórze zwierząt – model Kondo).
Idee matematyczne przydatne do opisu zjawisk przyrodniczych takich jak morfogeneza, genetyka, ekologia z uwzględnieniem chemotaksji.

4 czerwca 2019

prof. dr hab. Zygmunt Kącki
„Flora – piękno i utracony posag”
1. Różnorodność gatunków
2. Ochrona ex situ
3. Gatunki zagrożone i wymierające
Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Henryka Sienkiewicza 23)

 
P
Programy archiwalne