Strona używa plików cookies więcej

Rada naukowa

Skład Rady Naukowej i Komitetu Redakcyjnego

prof. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas
fizyk, Politechnika Wrocławska

prof. Roman Duda
matematyk, Uniwersytet Wrocławski

prof. Janina Gajda-Krynicka
filozof, Uniwersytet Wrocławski

prof. Adam Jezierski
chemik, Uniwersytet Wrocławski

prof. Jerzy W. Mozrzymas
biolog, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu / Uniwersytet Wrocławski

prof. Ernest Niemczyk
architekt, Politechnika Wrocławska

prof. Adam Nobis
kulturoznawca, Uniwersytet Wrocławski

prof. Beata Zagórska-Marek
biolog, Uniwersytet Wrocławski

prof. Tadeusz Zipser
architekt, urbanista, Politechnika Wrocławska