Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Popularyzator Nauki 2020 – zgłaszaj do 26 października

Naszym naukowcom i naukowczyniom przypominamy, że trwa właśnie nabór do Popularyzatora Nauki, konkursu dla osób, zespołów oraz instytucji, które w rzetelny i przystępny sposób opowiadają o nauce i zachęcają innych do odkrywania, jak działa świat. W poprzednich edycjach laureatami zostali prof. Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii Człowieka oraz twórcy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Czas na kolejnych zwycięzców Konkursu z UWr! Jeśli chcecie dołączyć do zacnego grona wyróżnionych Popularyzatorów, macie czas do 26 października!

ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU

Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest już po raz 16. przez portal Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest uhonorowanie osób, zespołów i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków Działalność kandydatów oceni Kapituła złożona z popularyzatorów nauki, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwisu Nauka w Polsce. Podczas oceny wniosków kapituła zwraca uwagę m.in. na oryginalność działań, dojrzałość inicjatyw i ich oddolność.

Spośród wszystkich zgłoszeń kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera wybierze laureata Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie osobie, zespołowi albo instytucji, która promuje naukę wyjątkowo twórczo i skutecznie.

W zeszłym roku główną nagrodę zdobył Dolnośląski Festiwal Nauki

Wywiad o Dolnośląskim Festiwalu Nauki z byłym rektorem prof. Adamem Jezierskim

Popularyzator Nauki 2016 – prof. Bogusław Pawłowski

Przyznane też będą nagrody w kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.

W kategorii Naukowiec – która od lat cieszy się w konkursie największą popularnością – rywalizować mogą osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi. Jak zwykle w tej kategorii przyjmowane będą zgłoszenia naukowców, którzy popularyzują naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną (nie wystarczy więc, by wykładowca popularyzował wiedzę wśród swoich studentów lub brał udział w branżowych konferencjach naukowych).

Z kolei w kategorii Animator mogą się zgłaszać osoby nieposiadające stopni ani tytułów naukowych. To szansa dla aktywnych studentów i doktorantów, a także pracowników administracyjnych uczelni i osób niezwiązanych z instytucjami naukowymi.

W kategorii Zespół szansę na nagrodę mają grupy osób wspólnie popularyzujących naukę, które niekoniecznie identyfikują się z jedną, określoną placówką. Mogą to być np. osoby realizujące wspólnie projekty popularnonaukowe albo zespoły działające ponad granicami administracyjnymi instytucji naukowych. Mogą to być również koła naukowe albo grupy znajomych czy internautów wspólnie promujących naukę.

Kategoria Instytucja powstała z myślą o instytucjach naukowych, pozanaukowych oraz przedsiębiorstwach. Dzięki niej osiągnięciami w promocji nauki będą mogły się pochwalić np. instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne firmy.

O nagrodę w kategorii Media mogą z kolei zawalczyć dziennikarze, media czy redakcje. W tej grupie kandydować mogą też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe – np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

Regulamin konkursu przewiduje możliwość zgłaszania kandydatów, którzy byli już w przeszłości laureatami. Wielu z nich mogło bowiem po zdobyciu nagrody wypracować nowy dorobek popularyzatorski, zasługujący na ponowne wyróżnienie.

Jak co roku przy okazji konkursu redakcja serwisu Nauka w Polsce przyzna pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. W tej kategorii zgłoszenia nie są przyjmowane; laureata wskaże redakcja.

Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami, a w przypadku instytucji czy zespołów – za pośrednictwem przedstawicieli. Możliwe jest też jednak zgłaszanie kandydatur przez osoby trzecie. W takim wypadku zgłaszający musi uzyskać zgodę kandydata, a do zgłoszenia dołączyć zeskanowany dokumentu z odręcznie podpisaną zgodą kandydata na udział w konkursie. Przesłanie skanu podpisanej zgody na udział w konkursie konieczne jest też w przypadku każdego wymienionego w zgłoszeniu z imienia i nazwiska członka zespołu.

Wzór takiej zgody można pobrać z TEJ strony.

Dodane przez: Agata Sałamaj

14 Paź 2020

ostatnia modyfikacja: 18 Paź 2020