Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka / Wydarzenia

Porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Leibnizjańskim

W dniu 27 czerwca 2018 roku podpisano oficjalne Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim, reprezentowanym przez rektora, prof. Adama Jezierskiego a Polskim Towarzystwem Leibnizjańskim – Societas Leibnitiana Polonorum (PTL – SLP), reprezentowanym przez prezesa, dr hab. Bogusława Pazia, prof. UWr. W podpisaniu porozumienia uczestniczyli także dr Paweł Wróblewski, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii ds. dydaktyki, a także mgr Aleksandra Horowska, sekretarz PTL – SLP oraz doktorantka w Instytucie Filozofii UWr.

Celem porozumienia jest zawiązanie ścisłej współpracy naukowej i organizacyjnej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a PTL – SLP, związanej z badaniem i upowszechnianiem niezwykle bogatej spuścizny Gottfrieda Wilhelma Leibniza, obejmującej dziedziny takie jak: filozofia, teoria umysłu, prawo, matematyka, logika, teologia, inżynieria maszyn, informatyka, archeologia, politologia, botanika czy zoologia. Podpisane Porozumienie ma służyć stymulowaniu krajowych i międzynarodowych badań nad spuścizną Hanowerczyka oraz propagowaniu dorobku naukowego Leibniza wśród studentów i kadry naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgodnie z jego postanowieniami, reprezentantem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w bieżących relacjach z PTL – SLP jest Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr hab. Robert Wiszniowski.

Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie powstało 31 marca 2017 roku we Wrocławiu i zrzesza badaczy z różnorodnych ogólnopolskich ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie realizowane jest rozszerzenie współpracy w stosunku do przedstawicieli innych uczelni krajowych i zagranicznych. Statutowymi celami PTL – SLP są badania nad spuścizną naukową Gottfrieda Wilhelma Leibniza oraz upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Hanowerczyka z zakresu różnorodnych dziedzin wiedzy (m.in. stworzenie systemu logiki modalnej oraz pierwszego sztucznego języka, odkrycie sfery „nieświadomości” – tzw. teoria apercepcji – i zjawiska kontinuum procesów świadomości, stworzenie teorii światów możliwych).

W ramach realizacji owych celów PTL – SLP organizuje ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone filozofii Leibniza, z których ostatnia – IV Sympozjum Leibnizjańskie – Logika Leibniza. Jej filozoficzne założenia i współczesna recepcja – odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 25-26 maja 2018. W październiku, na początku przyszłego roku akademickiego, w Instytucie Filozofii zostanie zorganizowany panel dyskusyjny dotyczący lingwistyki i jej użyteczności w badaniach nad Leibnizjańską teodyceą, z udziałem m.in., doktora Marka Krajewskiego, filologa klasycznego i znanego pisarza. Poza organizacją wydarzeń naukowych, Towarzystwo zajmuje się obecnie pracami nad polskojęzyczną edycją pism Leibniza. Poszczególne tomy owej edycji, planowanej jako przedsięwzięcie na kolejne lata, mają być poświęcone różnym dyscyplinom, którymi zajmował się niemiecki filozof.

podpisanie umowy

podpisanie umowypodpisywanie umowy

Dodane przez: Agata Sałamaj

28 Cze 2018

ostatnia modyfikacja: 19 Lip 2018