Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

portier w Dziale Ochrony Mienia

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko portiera w Dziale Ochrony Mienia.
Termin zgłoszeń upływa 21 sierpnia 2019r.

Główne obowiązki:

 • sprawowanie dozoru i ochrony mienia znajdującego się w budynku wraz z samym budynkiem i terenem przyległym
 • prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń, prowadzenie rejestracji przebiegu dyżurów w książce dyżurów
 • obserwowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących z budynku, szczególnie pod kątem wnoszenia i wynoszenia rzeczy oraz mienia
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zakłócenia porządku, zagrożenia lub podejrzenia popełnienia przestępstwa albo wykroczenia
 • podejmowanie doraźnych i możliwych czynności zabezpieczających w przypadku pożaru, awarii i innych zdarzeń losowych

 Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera oraz systemów monitoringu
 • gotowość do przyswajania wiedzy z zakresu funkcjonowania urządzeń i systemów elektronicznych instalowanych na obiektach
 • minimum roczny staż pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z ochroną mienia
 • kultura osobista, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • niekaralność za czyny umyślne

Wymagania pożądane:

 • znajomość języków obcych

 

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 21 sierpnia 2019r. na adres:

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „portier w Dziale Ochrony Mienia”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Dodane przez: Jakub Kulpa

30 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 30 Lip 2019