Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone postępowanie habilitacyjne dr Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr  Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz

dziedzina – nauki społeczne

dyscyplina – nauki o polityce

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

dr Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz

4 listopada 2016 r. – Wniosek dr Agnieszki Makarewicz-Marcinkiewicz do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

2 grudnia 2016 r. – Rada Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

7 lutego 2017 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

20 lutego 2017 r. – data wpływu ww. decyzji do Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UWr

21 lutego 2017 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

11 kwietnia 2017 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

15 maja 2017 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

9 czerwca  2017 r. – Uchwała Rady Instytutu Politologii UWr.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

20 Lut 2017

ostatnia modyfikacja: 12 Cze 2017