Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr Aleksandry Perchli-Włosik

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Perchli-Włosik w dziedzinie nauki społeczne, dyscyplina socjologia.

Skład komisji habilitacyjnej:
prof. Irena Machaj – przewodnicząca
dr hab. Julita Makaro – sekretarz
recenzenci: dr hab. Małgorzata Jacyno, prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska, dr hab. Marcelina Zuber
członkowie: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, dr hab. Adam Mrozowicki

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Perchli-Włosik

17 kwietnia 2019 r. – Wniosek dr Aleksandry Perchli-Włosik do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

31 maja 2019 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

3 września 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

16 września 2019 r. – Data wpływu ww. decyzji do UWr

17 września 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

31 października 2019 r. – Ostateczny termin wykonania recenzji

listopad 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

listopad/grudzień 2019 r. – Uchwała UWr

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

19 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 19 Wrz 2019