Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone postępowanie habilitacyjne dra Alfreda Skorupki

Centralna Komisja powiadamia o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dra Alfreda Skorupki w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Autoreferat opublikowano na stronie CK.

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dra Alfreda Skorupki

19 sierpnia 2018 r. – Wniosek dr Alfreda Skorupki do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego

21 grudnia 2018 r. – Rada Wydziału Nauk Społecznych UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji

5 lutego 2019 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

21 lutego 2019 r. – data wpływu ww. decyzji do UWr

21 lutego 2019 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii

11 kwietnia 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji

14 maja 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały

22 maja 2019 r. – Uchwała UWr

Skład Komisji: Prof. dr hab. Marek Piechowiak – Przewodniczący, Dr hab. Roman Konik – Sekretarz, Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Hartman, Dr hab. Ewa Bińczyk, Dr hab. Mariusz Turowski
Członkowie Komisji: Dr hab. Jacek Rodzeń, Prof. dr hab. Adam Chmielewski

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

22 Lut 2019

ostatnia modyfikacja: 23 maja 2019