Strona używa plików cookies więcej

Habilitacje

Zakończone – Postępowanie habilitacyjne dr Andrzeja Łuczyszyna

Centralna Komisja informuję o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Andrzeja Łuczyszyna; dziedzina: nauki społeczne; dyscyplina: nauki o polityce

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Andrzeja Łuczyszyna

  • 21 sierpnia 2018 r. – Wniosek dr Andrzeja Łuczyszyna do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; wszczęcie postępowania habilitacyjnego
  • 24 września 2018 r. – Rada Instytutu Politologii UWr – powołanie: sekretarza, recenzenta, czł. komisji
  • 6 listopada 2018 r. – Decyzja Centralnej Komisji w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
  • 22 listopada 2018 r. – data wpływu ww. decyzji do UWr
  • 23 listopada 2018 r. – Poinformowanie członków komisji habilitacyjnej, przesłanie dokumentacji postępowania hab. w celu sporządzenia opinii
  • 11 stycznia 2019 r. – ostateczny termin wykonania recenzji
  • 15 luty 2019 r. – Zebranie komisji habilitacyjnej, przygotowanie projektu uchwały
  • 15 marca 2019 r. – Uchwała Rady IPol UWr

Dodane przez: Teresa Tomaszewska

22 Lis 2018

ostatnia modyfikacja: 22 Mar 2019